Noticias do sitio

(Ningunha nova foi aínda comentada)

Categorías de cursos


Cursos dispoñíbeis

Actividades globalizadas na aula de esquios

Os Indios coidan a Natureza

Curso de inglés para el alumnado de Vilalaura.

Dirixido ao alumnado de 5 anos para experimentar e coñecer a orixe dos alimentos e crear hábitos ecolóxicos de alimentación e coidado do noso entorno.

Curso da aula virtual para clase dos esquíos.

Curso aula virtual Osiños

Curso virtual da clase das Abelliñas

Este é o curso da Aula Virtual das Tartarugas

Trátase dunha proba de cómo facer un curso!