Cursos dispoñíbeis

Esta é unha proba para a creación dun curso

Ferramentas para aula virtual

Dende o Departamento de educación dixital do CAFI achegamos algunhas pautas básicas que nos foron solicitadas para o desenvolvemento da actividade formativa ACTUALIZACIÓN DE FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS PARA DOCENTES, de 10 horas de duración, a realizar nos centros e desenvolvida, preferentemente, por profesorado do propio centro

Recompilación de actividades SMART propias e alleas.
Cursiño impartido por Anlle Pernas. Materiais resultantes.