Teléfonos de contacto do centro:

Conserxería: 886 151766

Secretaría: 886 151 767

Avisos COVID: 886 151 770                              

News     

EDLG microrrelatos


  Available courses

  Documentación relativa a situación actual por mor da COVID 19

  Espazo reservado á información da ANPA do Toural.

  Prendas atopadas en 1º ESO B, 3º ESO A e 4º ESO A.

  As mochilas de Educación Física atopadas, baixáronse para entregar co material.

  Materiais para o alumnado de infantil. Curso 21.22

  Materiais de Inglés para o alumnado de infantil. Curso 21.22

  Materiais de Música para o alumnado de infantil. Curso 21.22

  Materiais de Taller de Linguaxe para o alumnado de infantil. Curso 21.22

  Materiais de Psicomotricidade para o alumnado de infantil. Curso 21.22

  Materiais de Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Matemáticas, Lingua Castelá, Lingua Galega para o alumnado de 1º de primaria. Curso 21.22

  Materiais de Inglés para o alumnado de 1º de primaria. Curso 21.22

  Materiais de Educación Física para o alumnado de 1º de primaria. Curso 21.22

  Materiais de Música para o alumnado de 1º de primaria. Curso 21.22

  Materiais de Relixión Católica para o alumnado de 1º de Primaria. Curso 21.22

  Materiais de Relixión Evanxélica para o alumnado de 1º de primaria. Curso 21.22

  Materiais de Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Matemáticas, Lengua Castellana, Lingua Galega para o alumnado de 2º de primaria. Curso 21.22.

  Materiais de Inglés para o alumnado de 2º de primaria. Curso 21.22.

  Materiais de Educación Física para o alumnado de 2º de primaria. Curso 21.22.

  Materiais de Música para o alumnado de 2º de primaria. Curso 21.22.

  Materiais de Relixión Católica para o alumnado de 2º de primaria. Curso 21.22.

  Materiais de Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Matemáticas, Lengua Castellana, Lingua Galega para o alumnado de 3ºA de primaria. Curso 21.22.

  Materiais de Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Matemáticas, Lengua Castellana, Lingua Galega para o alumnado de 3ºB de primaria. Curso 21.22.

  Materiais de Inglés para o alumnado de 3º de primaria. Curso 21.22.

  Materiais de Música para o alumnado de 3º de primaria. Curso 21.22.

  Materiais de Educación Física para o alumnado de 3º de primaria. Curso 21.22.

  Materiais de Relixión Católica para o alumnado de 3º de primaria. Curso 21.22.

  Materiais de Relixión Evanxélica para o alumnado de 3º de primaria. Curso 21.22.

  Materiais de Valores Éticos para o alumnado de 3º de primaria. Curso 21.22

  Materiais de Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Matemáticas, Lengua Castellana, Lingua Galega para o alumnado de 4º de primaria. Curso 21.22.

  Materiais de Inglés para o alumnado de 4º de primaria. Curso 21.22.

  Materiais de Educación Física para o alumnado de 4º de primaria. Curso 21.22.

  Materiais de Música para o alumnado de 4º de primaria. Curso 21.22.

  Materiais de Valores Éticos para o alumnado de 4º de Primaria.

  Materiais de Relixión Católica para o alumnado de 4º de primaria. Curso 21.22.

  Curso de Lengua Castellana y Literatura do alumnado de Ana Graña

  Actualización de ferramentas TIC para docentes: Cisco Webex e Moodle.

  Manuais e video tutoriais para o uso de diferentes ferramentas como o correo electrónico, por exemplo.

  Pódese acceder como convidado.

  Manuais para a utilización da aula virtual.

  Pódese entrar como convidado. Non é necesario estar matriculado nel.

  Pódese entrar como convidado. Non é necesario estar matriculado nel.

  Pódese acceder como convidado. Non é necesario estar matriculado no curso ou logado.

  Documentos de interese para todo o profesorado do Toural

  Neste curso teremos documentos con información pertinente para o profesorado de infantil e primaria.

  Neste curso incluiránse documentos con información pertinente para o profesorado de secundaria e documentos útiles para o traballo diario: orlas, partes, xustificantes...

  Documentos para revisar polo profesoradolupa

  Neste curso, exporanse os traballos comúns do alumnado e profesorado do centro.

  O ACCESO É COMO CONVIDADO

  Cuestionario sobre o uso da Lingua Galega. Enquisa para o alumnado.

  Actividades para traballar o Día da Paz.

  CPI do Toural.

  Curso de formación de profesorado 2013-2014.


  En este curso encontrarás los contenidos básicos en primeros auxilios.

  ORIENTACION ACADÉMICA E PROFESIONAL

  Literatura galega de 3º da ESO en diante

  As bases da plataforma moodle