.

   

Teléfonos de contacto do centro:

Conserxería: 886 151766

Administración: 886 151 767

Avisos COVID: 886 151 770

        News                        flecha

**Enquisa da Consellería de Educación sobre a convivencia

nos centros escolares 2021. (Dispoñible entre o 12 e o 29 de abril)

Atención  
Bo día,
Comunicámoslles que se está levando a cabo un programa para a detección de SARS-CoV-2 con mostra de saliva en poboación asintomática de 12 a 17 anos coa colaboración das oficinas de farmacia da provincia de Pontevedra.
Por este motivo, solicitamos a súa colaboración para informar o alumnado e as familias sobre a existencia deste programa, para que asistan á súa farmacia de referencia onde lles informarán sobre o procedemento de toma de mostra e lles proporcionarán o tubo de recollida.
Trátase dunha campaña de detección de poboación asintomática, polo que se unha persoa ten síntomas compatibles deberá contactar con seu centro de saúde.

**ANEXO ÁS NORMAS DA BIBLIOTECA DURANTE A SITUACIÓN DE PANDEMIA POLA COVID 19

Courses


Available courses

Documentación relativa a situación actual por mor da COVID 19

Espazo reservado á información da ANPA do Toural. EN CONSTRUCCIÓN.

Prendas atopadas en 1º ESO B, 3º ESO A e 4º ESO A.

As mochilas de Educación Física atopadas, baixáronse para entregar co material.

Actualización de ferramentas TIC para docentes: Cisco Webex e Moodle.

Manuais e video tutoriais para o uso de diferentes ferramentas como o correo electrónico, por exemplo.

Pódese acceder como convidado.

Manuais para a utilización da aula virtual.

Pódese entrar como convidado. Non é necesario estar matriculado nel.

Pódese entrar como convidado. Non é necesario estar matriculado nel.

Pódese acceder como convidado. Non é necesario estar matriculado no curso ou logado.

ACTIVIDADES PARA O ALUMNADO QUE QUEDA NA CASA

Documentos de interese para todo o profesorado do Toural

Neste curso incluiránse documentos con información pertinente para o profesorado de infantil e primaria.

Neste curso incluiránse documentos con información pertinente para o profesorado de secundaria e documentos útiles para o traballo diario: orlas, partes, xustificantes...

Documentos para revisar polo profesoradolupa

Curso no que se deixará material para o alumnado de valores éticos (1º ESO 2020-2021)