Teléfonos de contacto do centro:

Conserxería: 886 151766

Secretaría: 886 151 767

Avisos COVID: 886 151 770                              

        News        

***LISTADO DE LIBROS PARA O CURSO 21/22***

PODES DESCARGAR AQUÍ O LISTADO DE LIBROS PARA O VINDEIRO CURSO 21/22

**FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E VALE DE MATERIAL CURSO 2021/2022*

Publicadas listas provisionais adxudicación fondo libros de texto no taboleiro interior do centro ou na web https://www.edu.xunta.es/fondolibros no apartado cidadán (So para solicitudes por sede electrónica)
.
PRIMARIA:
PÓDENSE RECOLLER OS VALES DE MATERIAL NA SECRETARÍA DO CENTRO DENDE O
XOVES 8 DE XULLO EN HORARIO DE 9:15 A 13:45.

As listaxes definitivas publicaranse o 20 de xullo


SECUNDARIA:
O ALUMNADO QUE APROBOU TODO EN XUÑO PODE  RECOLLER OS VALES DE MATERIAL NA SECRETARÍA DO CENTRO DENDE O MARTES 13 DE XULLO EN HORARIO DE 9:15 A 13:45.

O ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES RECOLLERÁ OS VALES EN SETEMBRO

As listaxes definitivas publicaranse o 15 de setembro

Available courses

Documentación relativa a situación actual por mor da COVID 19

Espazo reservado á información da ANPA do Toural.

Prendas atopadas en 1º ESO B, 3º ESO A e 4º ESO A.

As mochilas de Educación Física atopadas, baixáronse para entregar co material.

Materiais para o alumnado de infantil. Curso 21.22

Materiais de Inglés para o alumnado de infantil. Curso 21.22

Materiais de Música para o alumnado de infantil. Curso 21.22

Materiais de Taller de Linguaxe para o alumnado de infantil. Curso 21.22

Materiais de Psicomotricidade para o alumnado de infantil. Curso 21.22

Materiais de Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Matemáticas, Lingua Castelá, Lingua Galega para o alumnado de 1º de primaria. Curso 21.22

Materiais de Inglés para o alumnado de 1º de primaria. Curso 21.22

Materiais de Educación Física para o alumnado de 1º de primaria. Curso 21.22

Materiais de Música para o alumnado de 1º de primaria. Curso 21.22

Materiais de Relixión Católica para o alumnado de 1º de Primaria. Curso 21.22

Materiais de Relixión Evanxélica para o alumnado de 1º de primaria. Curso 21.22

Materiais de Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Matemáticas, Lengua Castellana, Lingua Galega para o alumnado de 2º de primaria. Curso 21.22.

Materiais de Inglés para o alumnado de 2º de primaria. Curso 21.22.

Materiais de Educación Física para o alumnado de 2º de primaria. Curso 21.22.

Materiais de Música para o alumnado de 2º de primaria. Curso 21.22.

Materiais de Relixión Católica para o alumnado de 2º de primaria. Curso 21.22.

Materiais de Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Matemáticas, Lengua Castellana, Lingua Galega para o alumnado de 3ºA de primaria. Curso 21.22.

Materiais de Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Matemáticas, Lengua Castellana, Lingua Galega para o alumnado de 3ºB de primaria. Curso 21.22.

Materiais de Inglés para o alumnado de 3º de primaria. Curso 21.22.

Materiais de Música para o alumnado de 3º de primaria. Curso 21.22.

Materiais de Educación Física para o alumnado de 3º de primaria. Curso 21.22.

Materiais de Relixión Católica para o alumnado de 3º de primaria. Curso 21.22.

Materiais de Relixión Evanxélica para o alumnado de 3º de primaria. Curso 21.22.

Materiais de Valores Éticos para o alumnado de 3º de primaria. Curso 21.22

Materiais de Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Matemáticas, Lengua Castellana, Lingua Galega para o alumnado de 4º de primaria. Curso 21.22.

Materiais de Inglés para o alumnado de 4º de primaria. Curso 21.22.

Materiais de Educación Física para o alumnado de 4º de primaria. Curso 21.22.

Materiais de Música para o alumnado de 4º de primaria. Curso 21.22.

Materiais de Valores Éticos para o alumnado de 4º de Primaria.

Materiais de Relixión Católica para o alumnado de 4º de primaria. Curso 21.22.

Curso de Lengua Castellana y Literatura do alumnado de Ana Graña

Actualización de ferramentas TIC para docentes: Cisco Webex e Moodle.

Manuais e video tutoriais para o uso de diferentes ferramentas como o correo electrónico, por exemplo.

Pódese acceder como convidado.

Manuais para a utilización da aula virtual.

Pódese entrar como convidado. Non é necesario estar matriculado nel.

Pódese entrar como convidado. Non é necesario estar matriculado nel.

Pódese acceder como convidado. Non é necesario estar matriculado no curso ou logado.

Documentos de interese para todo o profesorado do Toural

Neste curso incluiránse documentos con información pertinente para o profesorado de infantil e primaria.

Neste curso incluiránse documentos con información pertinente para o profesorado de secundaria e documentos útiles para o traballo diario: orlas, partes, xustificantes...

Documentos para revisar polo profesoradolupa

Neste curso, exporanse os traballos comúns do alumnado e profesorado do centro.

O ACCESO É COMO CONVIDADO

Cuestionario sobre o uso da Lingua Galega. Enquisa para o alumnado.

Actividades para traballar o Día da Paz.

CPI do Toural.

Curso de formación de profesorado 2013-2014.


En este curso encontrarás los contenidos básicos en primeros auxilios.

ORIENTACION ACADÉMICA E PROFESIONAL

Literatura galega de 3º da ESO en diante

As bases da plataforma moodle