BENVIDOS Á WEB DO NOSO CENTRO!

MODELO ADAPTACIÓN CONCRECIÓN CURRICULAR

Premede no documento adxunto para máis información.

PROCESO ADMISIÓN ALUMNADO PARA O NOVO CURSO 2022/2023

Premede nos documentos adxuntos para máis información.

ADMISIÓN ALUMNADO

Preme en documentos adxuntos para máis información.

ADAPTACION DE LA GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS

• As persoas da comunidade educativa que sexan caso confirmado deberán permanecer 7 días en illamento. Pasado este tempo, e sempre que non tivera síntomas durante cando menos os 3 últimos días, poderá incorporarse ao centro, mantendo unha vixilancia activa sobre a aparición de posibles síntomas ata completar polo menos 10 días desde o inicio do illamento.

Nin o alumnado, nin o persoal do centro, en ningún caso require de proba algunha para reincorporarse ao centro.

INSTRUCIÓNS DISTRIBUCIÓNS DAS MÁSCARAS

ORDE do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en E. primaria, E. secundaria obrigatoira e E. especial en centros docentes públicos dependentes desta Consellería, así coma en centros privados concertados no curso 2021/22 (código do procedemento ED330E). Diario Oficial de Galicia N. 218 do 12.11.2021

Alumnado destinatario:

CALENDARIO 21-22

Premede o documento adxunto.

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN DEFINITIVO 21-22

Premede no documento adxunto.

INICIO DO CURSO PARA PRIMARIA

O luns día 13 comezará Educación Primaria. O alumnado accederá pola cancela onde estea indicado o seu curso. Haberá profesorado nas portas e fóra do recinto indicando as entradas. Para o primeiro día será necesario unha mochila coa merenda, auga e un estoxo ("estuche") co máis básico.

INFORMACIÓN DO ABALAR PARA ESO

Os grupos non están aínda definidos no Abalarmóbil, por iso aparecen todos no mesmo grupo ou algúns non aparecen.