CMUS VIVEIRO

PROBAS DE ACCESO 1º CURSO DE GRAO ELEMENTAL E 1º DE GRAO PROFESIONAL 2022/2023

As matrículas para as probas de acceso deberán realizarse con cita previa.

1º CURSO DE GRAO ELEMENTAL:

Prazo de Matrícula: do 6 ao 10 de xuño.

Data da proba: Xoves 16 de Xuño ás 16:30 horas.

En que cosiste a proba de acceso?

 

1º CURSO DE GRAO PROFESIONAL:

Prazo de Matrícula: do 13 ao 16 de xuño.

PROBAS DE ACCESO PARA O RESTO DOS CURSOS 2022/2023

Prazo de Matrícula: do 20 ao 22 de xuño.

Data da proba:Xoves 23 de xuño ás 16:30 horas

(En que cosiste a proba de acceso?: consultar nas probas de acceso das materias comúns correspondentes).

 

 

INFORMACIÓN DO CALENDARIO DE FIN DE CURSO (debido aos cambios na normativa neste curso académico, informamos do seguinte:)

-Fin de clases para os alumnos que teñan todas as materias aprobadas: 13 de maio.

-Entrega de notas: 1, 2 e 3 de xuño.

-Exames de recuperación de materias suspensas: 14 e 15 de xuño (quedan eliminadas as recuperacións de setembro).

-Probas de acceso:

  • A 1º de Grao Elemental 16 de xuño, 16:30 h.
  • A 1º de Grao Profesional 17 de xuño, 16:30 h.
  • Ao resto dos cursos: 23 de xuño, 16:30 h.

-Entre o 16 de maio e o 10 de xuño haberá clases para preparación de probas de acceso e clases de reforzo para recuperación de materias suspensas.

Correo electrónico CMUS Viveiro

Para enviar unha mensaxe ao Conservatorio Profesional de Música de Viveiro, utilice o seguinte correo eléctronico:

cmus.profesional.viveiro@edu.xunta.es

Distribuir contido