Acreditación de competencias profesionais. Listaxes de solicitantes e das persoas que deben emendar a documentación.