PROCEDEMENTO PARA AS RECLAMACIÓNS DAS CUALIFICACIÓNS FINAIS NOS CENTROS

A normativa de referencia atópase no punto 11 do capítulo IV do anexo á Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG 02/09/1997) e contén as seguintes instrucións: 

1. Os pais dos alumnos/as poderán reclamar contra as cualificacións outorgadas ao rematar un curso, baseándose na inadecuación das probas propostas ao alumno/a en relación cos obxectivos ou na incorrecta aplicación dos criterios de avaliación establecidos. 

2. Os pais que non estean de acordo coa cualificación asignada ao seu fillo ao final do curso poderán presentar no prazo de cinco días unha reclamación por escrito ante o director na que explique as razóns nas que fundamenta a súa solicitude. 

3. A dirección do centro nomeará una comisión presidida polo xefe de estudos e integrada por todos os membros do correspondente equipo de avaliación que, no prazo de tres días contados desde a presentación da reclamación, deberá adoptar a correspondente decisión, que será comunicada (por escrito) de inmediato ao reclamante, e informarao ao mesmo tempo do dereito que o asiste de interpoñer recurso contra ela, no prazo de dez días, ante o Xefe Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria quen, logo de informe do servizo de inspección educativa, resolverá, poñendo fin a dita resolución á vía administrativa. 

4. Cando unha reclamación ou recurso sexa estimado, procederase a rectificar a cualificación, mediante dilixencia estendida polo secretario co visto e prace do director, facendo referencia a resolución adoptada.

 

VISITA CPI O TOURAL

O pasado 25 de maio, os rapaces e rapazas de 6º foron visitar o CPI O Toural, o centro onde continuarán a súa escolaridade a partires do ano que vén.
Na súa visita percorreron as instalacións do centro, acompañados por varios dos profesores do Toural, coñecendo as diferentes aulas e espazos onde desenvolverán a súa vida académica no vindeiro curso .

Premendo na imaxe accederedes a unha pequena reportaxe sobre a visita.

TODOS COA SEGURIDADE VIAL.

Dentro do proxecto de Seguridade Vial, os alumnos de Sexto realizaron un vídeo cunha serie de recomendacións á hora de utilizar o transporte escolar.

 

INFORMACIÓN XERAL

O centro vén de activar a posibilidade de recibir información de carácter xeral do mesmo mediante o sistema de xestión de comunicacións da aplicación Tokapp. Por este medio faise chegar información as familias das diferentes propostas que fai o colexio de interese público.

Para ter acceso a esta información, é preciso subscribirse. Premendo na imaxe accederedes á páxina.

 

 

PROXECTO EDUCACIÓN VIARIA E MOBILIDADE SOSTIBLE. MES DE FEBREIRO.

As actividades do mes de febreiro dentro do plan Proxecta de Educación viaria e sostenibilidade contaron coa colaboración do clube ciclista Val de Ulló.

Unha das actividades consistiu na visita o pasado 27 de febreiro de dous membros do clube ciclista Val de Ulló, en colaboración con "Bicicleando" (empresa de aluguer de bicicletas) os cales fixeron cos distintos cursos un taller de mantenemento de bicis.

Por outra parte, os nenos e nenas de 5º e 6º fixeron uns traballos sobre as bicis e os vídeos das distintas exposicións podedelos ver aquí:

 

                         

UNHA DAS ACTIVIDADES DESTE PROXECTO É UN TALLER DE MANTEMENTO DA BICICLETA,COA COLABORACIÓN DE "BICICLEANDO" EMPRESA DE ALUGUER DE DE BICICLETAS E O CLUB CICLISTA VAL DO ULLÓ

Invested $100 in Cryptocurrencies in 2017...You would now have $524,215: https://goo.gl/efW8Ef

NHA DAS ACTIVIDADES DESTE PROXECTO É UN TALLER DE MANTEMENTO DA BICICLETA,COA COLABORACIÓN DE "BICICLEANDO" EMPRESA DE ALUGUER DE DE BICICLETAS E O CLUB CICLISTA VAL DO ULLÓ

Invested $100 in Cryptocurrencies in 2017...You would now have $524,215: https://goo.gl/efW8Ef

NHA DAS ACTIVIDADES DESTE PROXECTO É UN TALLER DE MANTEMENTO DA BICICLETA,COA COLABORACIÓN DE "BICICLEANDO" EMPRESA DE ALUGUER DE DE BICICLETAS E O CLUB CICLISTA VAL DO ULLÓ

Invested $100 in Cryptocurrencies in 2017...You would now have $524,215: https://goo.gl/efW8Ef

SEGURIDADE VIARIA E MOBILIDADE SOSTIBLE.ACTIVIDADES XANEIRO.

Actividades para xaneiro de educación viaria e sostenibilidade

No corredor do centro elaoborouse un circuíto de tránsito para reforzar o coñecemento das sinais horizontais e verticais  que podemos atopar na estrada.

Podédelo comprobar no video adxunto.

PROXECTO EDUCACIÓN VIARIA E MOBILIDADE SOSTIBLE. CHARLA SEGURIDADE VIAL.

No mes de decembro tratamos o tema da seguridade viaria, e para iso visitounos o Subteniente da Garda Civil de Tráfico José Vilar. Falounos mediante vídeos das cadeiras adaptadoras, do cinturón de seguridade, etc, etc...

Os nenos e nenas estiveron moi atentos, fixeron moitas preguntase plantexaron as súas curiosidades.

                 


 

PROXECTO EDUCACIÓN VIARIA E MOBILIDADE SOSTIBLE. ELABORACIÓN SEMÁFOROS.

Buli animounos a construír os nosos propios semáforos, e así o fixemos, ollade as marabillas que fixeron os nenos e nenas de Riomaior.

Distribuir contido