MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/18

Adxuntamos documentos  co material escolar para o vindeiro curso 2017/18

LIBROS DE TEXTO 2017/18

    CEP Plurilingüe de Riomaior                                                Curso 2017/18

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2017/2018

Código de centro: 36016991

Denominación do centro: CEP Plurilingüe  de RIOMAIOR

Enderezo: Riomaior, 17

Concello: VILABOA

Provincia: PONTEVEDRA

Correo electrónico: cep.riomaior@edu.xunta.es

Teléfono: 886151771

Fax: 886151773

 

Curso

Área

 Materia Ámbito

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da edición

PGLT

*

LINGUA GALEGA

Sen libro

     

LINGUA CASTELÁ

Sen libro

 

     

 

C. SOCIAIS

Sen libro

 

 

 

C. NATUREZA

Sen libro

     

MATEMÁTICAS

Sen libro

     

RELIXIÓN

Sen libro

 

 

 

VALORES

Sen libro

     

MÚSICA

Sen libro

     

      INGLÉS

Sen libro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA GALEGA

Sen libro

     

LINGUA CASTELÁ

Sen libro

     

C. SOCIAIS

Sen libro

 

 

 

C. NATURAIS

Sen libro

 

 

 

MATEMÁTICAS

Sen libro

     

RELIXIÓN

Sen libro

     

VALORES

Sen libro

 

 

 

MÚSICA

Sen libro

 

 

 

INGLÉS

Sen libro

 

 

 

2 DICIONARIOS

·         

Dicionario de primaria XERAIS da Lingua. Ed. XERAIS.

·         

Diccionario “Básico”.Ed. Primaria.Ed.SM

978-84-9914-044-5

978-84-675-7376-3

GALEGA

CASTELÁ

N

 

 

 

 

 

 

LINGUA GALEGA

Sen libro

     

LINGUA CASTELÁ

Sen libro

 

 

 

C. SOCIAIS

Ciencias Sociais 3.Proxecto “Saber facer”, con atlas.

Editorial SANTILLANA/OBRADOIRO.2015

978-84-9972-474-4

GALEGA

S

C. NATUREZA

Ciencias Natureza3. Proxecto “Saber facer” con obradoiro. Editorial SANTILLANA/OBRADOIRO 2015

978-84-9972-459-1

GALEGA

S

MATEMÁTICAS

Sen libro

     

INGLÉS

Caderno “Grammar Starter”. Jennifer Selid. Ed. Oxford

978-01-9443-026-5

INGLÉS

N

RELIXIÓN

Sen libro

     

MÚSICA

Sen libro

     

VALORES

Sen libro

 

 

 

2 DICIONARIOS

 

·         

Dicionario de primaria  XERAIS da Lingua. Ed. XERAIS.

·         

Diccionario “Básico”.Ed. Primaria.Ed.SM

 

978-84-9914-044-5

978-84-675-7376-3

 

GALEGA

CASTELÁ

N

             

 

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2017/2018

Código de centro: 36016991

Denominación do centro: CEP Plurilingüe de RIOMAIOR

Enderezo: Riomaior, 17

Concello: VILABOA

Provincia: PONTEVEDRA

Correo electrónico: cep.riomaior@edu.xunta.es

Teléfono: : 886.151.771

Fax: 886.151.773

 

Curso

Área

 Materia Ámbito

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da edición

PGLT

*

LINGUA GALEGA

Sen libro

     

LINGUA CASTELÁ

Sen libro

     

C. SOCIAIS

Ciencias Sociais4 Proxecto “saber facer”, con atlas.

Ed. SANTILLANA/OBRADOIRO 2015

978-84-9972-714-1

GALEGA

S

C. NATURAIS

Ciencias Natureza 4 Proxecto “Saber facer”, con obradoiro.

Ed. SANTILLANA/OBRADOIRO 2015

978-84-9972-600-7

GALEGA

S

MATEMÁTICAS

Sen libro

 

 

 

INGLÉS

Caderno “Grammar Starte”. Jennifer Seild. Ed. Oxford

978-01-9443-026-5

INGÉS

N

RELIXIÓN

Sen libro

 

 

 

VALORES

Sen libro

 

 

 

MÚSICA

Sen libro

     

2 DICCIONARIOS

·         

DICCIONARIO AVANZADO DE LENGUA ESPAÑOLA DE SM

·         

DICIONARIO  de primaria XERAIS DA LINGUA

 

978-84-675-5242-3

978-84-9914-044-5

 

CASTELÁ

GALEGA

N

 

 

 

 

 

 

LINGUA GALEGA

Sen libro

     

LINGUA CASTELÁ

Sen libro

     

C. SOCIAIS

Ciencias Sociais5 Proxecto “Saber facer”, con atlas.

 Ed. SANTILLANA/OBRADOIRO 2015

978-84-9972-933-6

GALEGA

S

C. NATUREZA

Ciencias Natureza 5 Proxecto “Saber facer”, con obradoiro.

 Ed. SANTILLANA/OBRADOIRO 2015

978-84-9972-742-4

GALEGA

S

MATEMÁTICAS

Sen libro

     

INGLÉS

Caderno “the Grammar Lab”:Book One. Kenna Bourke. Ed. Oxford

978-01-9433-015-2

INGLÉS

S

RELIXIÓN

Sen libro

     

VALORES

Sen libro

 

 

 

MÚSICA

Sen libro

     

DICCIONARIOS

·         

DICCIONARIO AVANZADO DE LENGUA ESPAÑOLA DE SM

·         

DICCIONARIO  de primaria XERAIS DA LINGUA

 

978-84-675-5242-3

978-84-9914-044-5

 

CASTELÁGALEGA

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA GALEGA

Sen libro

     

LINGUA CASTELÁ

Sen libro

     

C. SOCIAIS

Ciencias Sociais 6. Proxecto “ Saber facer”, con atlas.

 Ed. SANTILLANA/OBRADOIRO. 2015

978-84-9972-440-9

GALEGA

S

C. NATURAIS

Ciencias Natureza 6. Proxecto “saber facer”, con obradoiro.

Ed, SANTILLANA/OBRADOIRO. 2015

978-84-9972-587-1

GALEGA

S

MATEMÁTICAS

Sen libro

     

INGLÉS

Caderno “The Grammar Laab”: Book One. Kena Bourke. Ed. Oxford

978-01-9433-015-2

INGLÉS

N

RELIXIÓN

Sen libro

     

VALORES

Sen libro

 

 

 

MÚSICA

Sen libro

 

   

2 DICCIONARIOS

·         

DICCIONARIO AVANZADO DE LENGUA ESPAÑOLA DE SM

·         

DICCIONARIO de primaria XERAIS DA LINGUA

 

978-84-675-5242-3

978-84-9914-044-5

 

 

 

                       

 

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR E FONDO SOLIDARIO

INFORMAMOS a todas as familias que segundo a “ORDE do 16 de maio de 2017” pola que se regula  a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2017/18, queda aberto o prazo de presentación de solicitudes.

TIPOS DE AXUDAS

Ø  FONDO SOLIDARIO : Para  3º,4º,5º e 6º de EP.

Ø  AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO: 1º e 2º de EP

Ø  AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR: 1º,2º,3º,4º,5ºe 6ºde EP

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:  ata o 23 de xuño.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

1.Modelo de instancia: ANEXO I desta orde, que se pode recoller na secretaria do centro onde estea matriculado para o curso 2017/18, ou tamén se poden descargar en formato PDF en https://sede.xunta.es, poñendo no buscador ED 330B

2.Fotocopia do Libro de Familia. No caso de non telo ou se a situación familiar non coincide co libro a 31 de decembro de 2015, deberán acreditarse os membros da unidade familiar presentando os documentos tales como sentenza xudicial de separación ou divorcio, e/ou convenio regulador onde conste  a custodia do causante, certificado ou volante de convivencia, informe dos servizos sociais ou órgano equivalente  do concello de residencia que acredite a situación familiar.

3.No caso de discapacidade dalgún dos membros da familia deberá acompañar copia compulsada do certificado do grao de minusvalía, certificado da Seguridade Social da pensión de incapacidade, documento da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación retiro ou incapacidade ou inutilidade.

4.No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar, deberá aportar documento acreditativo.

3. Copia do DNI/NIE só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.

 

RENDA PERCÁPITA FAMILIAR

Calcularase sobre a renda do 2015.

Para o cálculo da renda sumarase os recadros 380 e 395 de todos os membros  da unidade familiar que presentasen declaración, despois dividirase o total obtido entre o número de membros da unidade familiar computables  a estes efectos. Se esta cantidade fora superior a 9.000 euros non se terá dereito a esta axuda

PROCEDEMENTO: Para facilitar o trámite tanto para as  axudas dos libros, material ou para o fondo, pregamos que recollan o impreso de solicitude ANEXO I na secretaría do Centro ou ben o descarguen na paxina citada https://sede.xunta.es e o traian cuberto (antes do día 9 de xuño). Introduciremos pouco a pouco os datos no sistema  e marcaremos unhas datas para a recollida dos vales de material e a axuda de libros.

Para a concesión do fondo sairán unhas listas provisionais o 14 de xullo e outras definitivas o 21 de xullo. A recollida dos libros do fondo deste curso que finaliza, farémola directamente nas aulas cando xa non se precisen  os libros e os do vindeiro curso entregaranse en setembro a cada alumno.

AXUDAS PARA O MATERIAL ESCOLAR

Coa renda per cápita igual ou inferior a 5.400€ o importe da axuda do vale para material escolar é de 50 €

 

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTOS E FONDO SOLIDARIO

Coa renda per cápita igual ou inferior a 5.400  axuda de 170 € e dereito a 6 libros do fondo

Coa renda per cápita superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000€ é de 90€ e dereito a 4 libros do fondo

 

Listaxe definitiva dos alumnos admitidos para o curso 2017/18

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO PROCEDENTE DE CENTROS ADSCRITOS.

RESERVA ADMITIDAS CURSO 2017/2018

 

Nº Apelidos e nome

 

1 Aboy Martínez, Alex

2 Álvarez Carragal, Breixo

3 Amoedo Costoya, Juan José

4 Campos Bravo, Aroa

5 Canosa Vázquez, Cibrán

6 Costas Solla, David

7 Fernández Fervenza, Xiana

8 Gallego Acuña, Leire

9 García Gómez, Libia

10 García Pereira, Noa

11 Loira Martínez, Lucía

12 Lois Sabajanes, Diego

13 Madueño Nogueira, Mar

14 Martínez Ríos, Naia

15 Rey Pazos, Diego

16 Rocha Cousiño, Matías

17 Rosendo Arosa, Alba

18 Soto Currás, Lucía

19 Valverde López, Izan

20 Verde Rodríguez, Xabi

21 Verdeal Carbajal, Sara

 

 

ADMISIÓN 2017-2018

ADMISIÓN 2017-2018 

NORMATIVA:    ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017.

 

PRAZOS

 

ACTUACIÓNS

1-15 FEBREIRO

Ø Reserva de praza nos Centros adscritos

28 FEBREIRO

Ø  Exposición LISTA DE RESERVA do Centro

 

 

 

 

1-20 MARZO

Ø  Solicitude de admisión co formulario (ED550B) (Só para alumnos que cheguen por 1º vez ao cole, procedentes de centros NON  adscritos).

Pódese cubrir directamente en papel, dispoñible no Centro, na sede electrónica da Xunta de Galicia e na páxina web da Consellería de Educación, así como premendo AQUÍ MESMO.

 

Ø Entregarase no Centro que se solicite en primeiro lugar xunto coa  copia do DNI do alumno ou copia da folla do libro de familia onde apareza o neno/a, e a copia dos DNIs dos pais /titores legais.

 

Ø  Deberá estar asinado por ámbolos dous pais/nais/titores legais.

De entregarse varias solicitudes perderanse todos os dereitos de prioridade como figura no Anexo A Os alumnos xa escolarizados, que presenten unha solicitude de admisión noutro centro,  teñen a obriga de comunicalo ao seu centro de orixe.

1-12 ABRIL

Ø  Se fose necesario facer baremación solicitarase información acreditativa e as follas 3-4 do Anexo II da solicitude de admisión.

Antes do 25 de ABRIL

Ø  Listaxes provisionais.

Antes do 15 de MAIO

Ø  Listaxes definitivas.

20 - 30 de XUÑO

Ø  Formalización da matrícula

                                                   Riomaior, 1 de febrero 2017

 POSTOS ESCOLARES PARA O CURSO 2016/17

NIVEL

PRAZAS OFERTADAS

PLAZAS CON RESERVA

 

PRAZAS VACANTES

25

 

21

3+1

25

 

20

5

25

 

23

2

50

 

26

24

25

 

20

5

25

 

17

8

SEMANA CULTURAL

Na semana do 12 ao 16 de xuño celebraremos a Semana Cultural. Ademais de levar a cabo oito obradoiros, contaremos coa presenza da Academia Aura de formación de azafatas, Dª Mª Ángeles Herrero Pérez (Xefa de Turismo de Pontevedra) e D. Manuel Correia Silva (Cónsul de Portugal).

Nos arquivos adxuntos pódese descargar a programación dos actos.

 

 

 

PROXECTO DE INNOVACIÓN OBSERVA- ACCIÓN

 

O luns día 20 de marzo tivemos  un acto de presentación institucional no CEP PLURILINGÜE DE RIOMAIOR, con motivo  do proxecto de innovación “Observa- Acción,” que resulta da resolución de 22 de setembro de 2016 de parte da Dirección General de Innovación y Equidad Educativa de Castilla –León, que  apostou polo desenrolo das competencias do profesorado mediante actuacións formativas a través da observación e o intercambio de formación na acción educativa .
O proxecto tres  ámbitos; “Innova- Acción” , “Comunica -Acción” e “Digitaliza -Accion”.
O CEP PLURILINGÜE DE RIOMAIOR foi seleccionado para formar parte do apartado  “Comunica -Acción”, e dicir na competencia comunicativa en linguas estranxeiras e as novas propostas didácticas, metodolóxicas e de avaliación. Este é coordinado polo centro de Formación do Profesorado en idiomas (CFPI).
Deste xeito o profesorado pode observar in situ os procesos de aprendizaxe dos alumnos, fomentando o traballo en grupo de profesores e levando a cabo proxectos conxuntos.
O pasado mes de febreiro catros mestras do CEP Plurilingüe de Riomaior desprazáronse ao colexio CEIP Margarita Sala de Arroyo de la Encomienda en Valladolid, e foron testemuñas  en primeira persoa dos aprendizaxes das metodoloxía que levan a cabo en dito colexio.
Nesta ocasión contamos coa visita de catro mestras do CEIP Margarita Salas para vivir en primeira persoa o proxectos que se levan a cabo no CEP Plurilingüe de Riomaior.
A este acto acudiu o Inspector Xefe D. Manuel Torres, o Inspector do Centro, D. Carlos Rábade Pallarés,  o director do CFR de Pontevedra D. Jesús Álvarez, o director do CAFI e os representantes do CFR de Valladolid.
Este é un proxecto pioneiro en Galicia e pensamos que será unha boa semente para futuros proxectos de cooperación entre os centros.

 

Distribuir contido