INFORMACIÓN DE MEDIDAS DE HIXIENE E PROTECCIÓN COVID-19

 

VÍDEO HIXIENE DAS MANS

ERROS MÁIS FRECUENTES NO EMPREGO DA MÁSCARA

 

 

 

 

 

COMO PROTEXER AOS NENOS E NENAS FRONTE AO CORONAVIRUS