Skip to Content

Aula Virtual Solanas

NOVO NÚMERO DE TELÉFONO

886110075

Secretaría

3ª Semana da Froita fresca 2017

             
  3ª Semana da froita fresca 2017 do 24 ao 28 de abril  
             
   Luns 24   Martes 25   Mércores 26  Xoves 27    Venres 28
 
           
             

2ª Semana da Froita fresca 2017

                
  2ª Semana da froita fresca 2017 do 20 ao 24 de marzo  
             
  Luns 20 Martes 21 Mércores 22 Xoves 23 Venres 24  
       
             

Aberto o prazo de nova matrícula

         
 

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA 2017-2018

 1.  RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ORIXE PARA IES; 1-15 de febreiro.
 2. PUBLICACIÓN DE POSTOS ESCOLARES VACANTES; antes do 1 de marzo.
 3. PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE DE ADMISIÓN: 1-20 de marzo.
 4. PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS: antes do 25 abril.
 5. PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS: antes do 15 de maio.
 6. FORMALIZACIÓN DA MATRICULA EN EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA: 20-30 xuño.

 

 
       
 

DOCUMENTACIÓN

Preme aquí para descargar os documentos a preencher da reserva de matrícula.


POSTOS VACANTES

 
       
 

NORMATIVA

Preme na normativa para acceder a ela.

 

 
       
   LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS
LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS NON ADMITIDAS  
       
       
  LISTAXES DEFINITIVO DE PERSOAS ADMITIDAS LISTAXES DEFINITIVO DE PERSOAS NON ADMITIDAS  
       

 

Guardar

Guardar

Primeira Semana da froita fresca 2017

     
 

Comezamos coa nosa primeira Semana da froita fresca

Do 20 ao 24 de febreiro de 2017

 
  Luns 20  Martes 21 Mércores 22 Xoves 23 Venres 24  
         
             

 

Guardar

Listaxe definitivo de nenos/as admitidos

 
     
 

 

 

Listaxe provisional de nenos/as admitidos/as para o curso 2016/2017

         
     
         

Proceso de Admisión 2016

     
 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO

CURSO 2016-2017

 
       
 

Normativa reguladora

Preme na palabra en subliñada en azul para acceder a lexislación e aos formularios.

Os formularios estarán dispoñibles tamén na secretaría do centro.

Por cada neno/a se entregará:

 • Documentos de solicitude de admisión (Anexo II e Anexo A)
 • Fotocopia do DNI do alumno ou do libro de familia
 • Fotocopia do DNI da nai e do pai.
 
 

 

 
     

Mapa da área de influencia

Aquí podedes ver en cor as rúas que están adscritas ao noso centro.

  

 
   
 

Calendario de procedemento de admisión e matrícula

 

 1. Reserva de praza no centro de orixe: 1-15 febreiro
 2. Publicación de postos escolares vacantes: Antes do 1 de marzo
 3. Presentación de novas solicitudes de admisión: 1-29 de marzo
 4. Publicación das listaxes provisionais das persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril
 5. Publicación das listaxes definitivas das persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.
 6. Formalización da matrícula en Ed. Infantil e Ed. Primaria : 20-30 de xuño
 
     
   

 Oferta de postos escolares curso 2016-2017

 
 

 

     
 

Listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido  (Publicarase antes do 25 de abril) 

  

Listaxes definitivas de alumnado admitido e non admitido   (Publicarase antes do 15 de maio)   

 

 
         
         

Nota informativa ás familias

Convocadas as axudas para a adquisición de material escolar: curso 2015/2016

     
 

O prazo de presentación da solicitude xunto con toda a documentación é do 2 de setembro ao 1 de outubro de 2015.

 •  REQUISITOS PARA ACOLLERSE A ESTA AXUDA

a) Ser pai, nai, titor ou titora do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial nun centro sostido con fondos públicos durante o curso escolar 2015/16.

b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

c) Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros.

 • A DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE PRESENTAR:

a) Identidade. Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta telemática.

b) Composición da unidade familiar. Copia do libro de familia onde figuren todos os membros.

Se non ten libro de familia ou se este non reflicte a situación familiar a 31.12.2013, poderá acreditar esta situación, entre outros, por algún dos seguintes medios:

-Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador.

- Certificado ou volante de convivencia.

- Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello de residencia que acredite a situación familiar.

c) Renda. Copia da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do ano 2013 ou, en defecto desta, do certificado tributario de imputacións dos membros da familia, cando non autorice o acceso telemático.

d) Discapacidade igual ou superior ao 33 % dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, deberán presentar un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia a 31.12.2013:

- Certificado xustificativo do grao de discapacidade.

- Documento que acredite a percepción de pensión da Seguridade Social de incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, ou de pensión de invalidez de clase pasivas.

e) Documentación acreditativa da situación de violencia de xénero.

A documentación que se achegue deberá ser válida no momento de presentar a solicitude

 •  CONTÍA DA AXUDA

O importe da axuda para a adquisición de material escolar será de 50 euros para cada alumno/a beneficiario/a.

 • DATA MÁXIMA PARA O USO DO VALE

A data máxima para usar os vales para a adquisición do material escolar será o 31.10.2015 (este incluído).

 

 
     
 

Enlaces de interese relacionados:

 
     

curso 2015/2016

     
       

BENVID@S TOD@S AO NOVO CURSO ESCOLAR 2015/2016.

AS AULAS COMEZARÁN O VINDEIRO XOVES, 10 DE SETEMBRO.

AGARDAMOS POR TOD@S ÁS 9:00h

 BO COMEZO A TOD@S!

     
     
Distribuir contido


by Dr. Radut