Iniciar sesión: Acceso

Benvidos

COMEDOR ESCOLAR. Facendo clic AQUÍ poden verse e/ou descargarse os menús do comedor para o mes de OUTUBRO.

PROGRAMA PONTE A PUNTO. O Concello de Culleredo puxo en marcha o Programa de reforzo educativo "Ponte a punto", destinado a nenos e nenas de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. O prazo de inscrición vai do 22 de setembro ao 30 de outubro. e o comezo das clases será o 3 de outubro. Podedes ver toda a información AQUÍ.

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ALUMNOS/AS CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO PARA O CURSO 2016-16. Publicouse o extracto da convocatoria de axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o próximo curso 2016/2017. Aparece na sección de "ANUNCIOS" apartado B. No seguinte enlace da Base de Datos Nacional de Subvencións aparece o texto da Resolución da convocatoria http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/313734. Hai de prazo ata o 29 de setembro. Facendo clic AQUÍ poden descargarse as instrucións e AQUÍ o impreso da convocatoria.

APLICACIÓN TOKAPP SCHOOL. Se algún/ha dos usuari@s da aplicación TokApp School ten problemas de recepción das mensaxes é importante que se poña en contacto co teléfono 986114969 para ver o xeito de solucionalos (este é o servizo técnico da aplicación e alí explicaranvos paso a paso como resolver as incidencias que teñades). Tamén consideramos prioritario que os pais e nais que non sodes usuarios da aplicación nos facilitedes a vosa conta de e-mail para mellorar a comunicación do colexio con vós.

Distribuir contido