Iniciar sesión: Acceso

Benvidos

Benvidos á páxina web do CEIP Ría do Burgo

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2017-18. Os libros de texto e material escolar necesarios para o curso que ven poden verse e/ou descargarse facendo clic en cada un dos cursos que aparecen a continuación:
PROGRAMA DE REFORZO EDUCATIVO PONTE A PUNTO. O Concello de Culleredo informa da posta en marcha do seu programa educativo para Primaria e Secundaria no verán. Toda a información facendo clic AQUÍ, AQUÍ e AQUÍ.
COMEDOR ESCOLAR. Facendo clic AQUÍ poden verse e/ou consultarse os menús do comedor escolar do colexio correspondentes ao mes de Xuño de 2017.
MATRÍCULA PARA O ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN AO CENTRO NO CURSO 2017-18. Os nenos e nenas que se incorporan ao centro para o vindeiro curso teñen o prazo de matrícula entre o 20 e o 30 de xuño (ambos inclusive). A documentación que hai que traer é a seguinte:
-Impreso de matrícula debidamente completado (pode solicitarse no centro ou descargarse facendo clic AQUÍ).
-3 fotografías do neno/a.
-Libro de Familia (orixinal e copia de todas as páxinas escritas).
-DNI de todos os membros da familia (orixinal e copia).
-Copia da tarxeta sanitaria do alumno/a.-Separación legal dos pais (de existir). Orixinal e fotocopias de toda a documentación xudicial.
-Se son solicitantes de comedor adxuntarán, se é o caso:
 • Informe de Servizos Sociais.
 • Orixinal e copia do Certificado de Familia Numerosa.
 • Orixinal e copia do Certificado de Minusvalía.
 • Certificado da empresa do pai e da nai (dos dous) no que conste a imposibilidade de recoller ao seu fillo/a no horario escolar por motivos laborais.
Se algunha desta documentación foi aportada no período de admisión non é necesario volver a traela.


FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2017-18. No DOG do 22 de maio de 2017 sae publicada a orde que regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar. Pode verse a orde facendo clic AQUÍ e descargarse o impreso facendo clic AQUÍ ou solicitalo en Conserxería ou Secretaría.

Fondo solidario de libros de texto:
 • Para alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.
 • Con renda familiar igual ou inferior a 5.400 euros: seis libros de texto.
 • Con renda familiar superior a 5.400 euros e igual ou inferior a 9.000 euros: catro libros de texto.
Axudas para a adquisición de libros:
 • Para alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria.
 • Con renda familiar igual ou inferior a 5.400 euros: 170 euros
 • Con renda familiar superior a 5.400 euros e igual ou inferior a 9.000 euros: 90 euros.

Axudas para a adquisición de material escolar:

 • Alumnado de Educación Primaria.
 • Unha axuda de 50 euros  para alumnado con renda igual ou inferior a 5.400 euros.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Desde o 23 de maio ata o 23 de xuño (inclusive).

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2017-18. Facendo clic AQUÍ pode consultarse a listaxe definitiva de alumnado admitido e non admitido para o vindeiro curso 2017-18. Contra esta resolución hai un prazo de un mes para interpoñer recurso de alzada. O período de matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

APLICACIÓN TOKAPP SCHOOL. Se algún pai ou nai ten problemas para instalar a aplicación ou non reciben as mensaxes poden pasarse por Secretaría, ou ben chamar ao servizo técnico (986114969).

Distribuir contido