Skip to Content

 
  

LIBROS E MATERIAL DIDÁCTICO PARA O CURSO 2022/23

 

1º Educación Primaria

 

Libro de texto.

Lingua estranxeira: Inglés.

All obout Us Now. 1. Class Book with Digital Book. ISBN: 9780194074223

 

 2º Educación Primaria

 

Libro de texto.

Lingua estranxeira: Inglés.

All obout Us Now. 2. Class Book with Digital Book. ISBN: 9780194074438

 

 3º Educación Primaria

 

Libro de texto.

Lingua estranxeira: Inglés.

All obout Us Now. 3. Class Book with Digital Book. ISBN: 9780194074650

 

Cadernos didácticos.

Lingua estranxeira: Inglés.

All obout Us Now. 3. Activity Book + ALK with Digital Book. ISBN: 9780194073844