Representantes nais/pais/titores legais Consello Escolar

Trala votación o pasado martes 29 de Novembro as candidatas electas como representantes dos pais/nais/titores legais son:

 

                                         Eva Mª Martínez López

                               Sonia Pose Canosa