MOSTRA CURROS 2015

GRACIAS A TODOS OS PARTICIPANTES NA

MOSTRA CURROS 2015

Onde damos a coñecer á comunidade escolar

o traballo feito no noso colexio durante este curso