Adivina, adivinanza...

Se te esforzan un pouquiño

saberás atopar o camiño

http://www.adivinancero.com