Calendario de reunións

 

Equipo directivo

 

Claustro

 

Consello escolar 

 

Comisión Pedagóxica

 

Departamento de Orientación

 

Equipos de Nivel

 

Equipo de Novas Tecnoloxías (TIC)

 

Reunións para programación de actividades complementarias e extraescolares

 

Equipo de Dinamización Lingüística

 

Biblioteca

 

Avaliacións

Primeira avaliación


Segunda avaliación

        Terceira avaliación

 

Reunións globais cos pais/nais

 

Hora de titoría atención ós pais/nais

 

Días non lectivos (festivos locais)