ABERTO PRAZO ADMISIÓN DO ALUMNADO NOVO PARA O CURSO 2021-2022

INICIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA O CURSO 2021 2022

FASE DE RESERVA DE PRAZAS EN CENTROS DE ADSCRICIÓN.

O PRAZO DE SOLICITUDES ABRANGUERÁ DO 11 DE XANEIRO AO 8 DE FEBREIRO DO 2021 AMBOS INCLUÍDOS.

MÁIS INFORMACIÓN:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/32849