CALENDARIO ESCOLAR 2017/2018

Comezo das clases o 11 de setembro.

Períodos de vacacións:

1. Nadal: desde o día 22 de decembro de 2017 ata o día 5 de xaneiro de 2018, ambos inclusive.

2. Entroido: días 12-14 de febreiro e 1 de marzo de 2018.

3. Semana Santa: desde o día 26 de marzo ata o 2 de abril de 2017, ambos incluídos.

Non lectivo: 7 de decembro (Día do ensino).

+ INFORMACIÓN: http://www.edu.xunta.gal/portal/calendarioescolar

Orde do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Fin de curso 2016-2017

PREME PARA VER A REVISTA "MENCER NA CHAIRA" CO RESUMO DUN INTENSO CURSO, CHEO DE ACTIVIDADES E EMOCIÓNS

LIBROS DE TEXTO 2017/2018 DE ED. INFANTIL E PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO 4º-5º-6º ED. INFANTIL 2017-2018


LIBROS DE TEXTO 1º-2º ED.PRIMARIA 2017-2018

LIBROS DE TEXTO 3º-4º ED.PRIMARIA 2017-2018

 

LIBROS DE TEXTO 5º-6º ED.PRIMARIA 2017-2018

CIRCULAR INFORMATIVA DE FIN DE CURSO

Comunícase ás familias o que se indica a continuación:

Programa día 23 de xuño, final de curso:

o De 12.15-13.30h, entregarase o boletín de notas ao pai/nai/titor/a legal do alumno/a na aula correspondente. 

o De 13.30-14.30 horas, comida no patio para todo o alumnado. Ás 14.20 horas regreso ás aulas.

o De 12.15-13.30h, actuación da Compañía Tarabelos no ximnasio.

o Ás 14.30 horas, saída do alumnado non usuario do servizo de comedor.

o Ás 15.30 horas, saída do alumnado do servizo de comedor

Período de vacacións de Verán: do 26 de xuño ata o día 8 de setembro de 2017 (data pendente de confirmación), ambos inclusive.

Recollida da axuda (vales) de libros e material. O/a solicitante deberá recoller o(s) vale(s) presentando o DNI do/da solicitante.

o 5 de xullo de 2017

 1º e 2º: 09.30-10.30

 3º e 4º: 10.30-11.30

 5º e 6º: 12.00-13.00

Recollida dos libros de fondo

o Lista provisional de adxudicacións: 7 de xullo 2017

o Lista definitiva de adxudicacións: 14 de xullo 2017

o Recollida dos libros: setembro 2017 (publicarase a data de recollida no taboleiro e na web do centro ). 

 O Historial académico do alumnado de 6º de educación primaria será entregado o 28 de xuño en Secretaría.

A Revista escolar 2016/2017 publicarase na web ao logo da semana do 26. Imprimiranse algúns exemplares que estarán a disposición na biblioteca.


Pago de comedor xuño 2017: As familias que teñan que aboar as taxas de comedor do mes de xuño deberán recoller as mesmas na Secretaría do centro os días 26 e 27 de xuño, aboar as mesmas e entregar na Secretaría do centro o resgardo de abono antes do 5 de xullo.

Colaboradores/as comedor 2017/18.

ANUNCIO DE APERTURA DO PRAZO DE ADMISIÓN  COMO COLABORADORES VOLUNTARIOS NASTAREFAS DE ATENCIÓN E APOIO AO ALUMNADO USUARIO DO COMEDOR ESCOLAR DURANTE O CURSO 2017/18.

As nais, os pais, os/as titores/a legais e os/as acolledores/as familiares do alumnado deste centro de ensino, que desexen, ao longo do curso 2017/18., colaborar de xeito altruísta nas tarefas de atención e apoio aos escolares usuarios do comedor escolar.

O prazo para presentar solicitudes permanecerá inicialmente aberto desde o día 22 de xuño de 2017 ata o 11 de setembro de 2017, podéndose reabrir un novo prazo, de ser o caso, ata o 21 de decembro de 2017. 

O  modelo de solicitude pode recollerse na Secretaría do centro ou descargalo no seguinte enlace

 

Toda a información correspondente á comunidade escolar está actualizada nos diferentes bloques da páxina web do centro

A dirección do centro

CIRCULAR INFORMATIVA DO FUNCIONAMENTO DO COMEDOR PARA O CURSO 2017-2018

Seguindo o disposto na instrución 4/2017 da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e O.U , do que a continuación se indica: 

 SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN

Como solicitante dunha praza de comedor para o seu fillo/a, informámolo que debe cumplimentar os datos da súa Autodeclaración (premer para descargar) do seguinte xeito:

•APARTADO A) RENDA NETA IRPF 2016: Deben facerse as contas das casiñas e por o resultado ao lado da letra X.

•APARTADO B) MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR. Poñer o número ao lado da letra Y e cubrir as casiñas de declarante, cónxuxe e fillos.

•APARTADO C) RENDA NETA PER CÁPITA FAMILIAR = X/Y: Debe dividirse a cantidade resultante no apartado A entre o número de membros da unidade familiar que figuran no apartado B. e por o resultado ao lado das letras X/Y.

 Son usuarios gratuítos do servizo de comedor: 

•Familias en situación de exclusión social 

•Alumnos/as en acollemento 

•Alumnos/as con discapacidade igual ou superior ao 33% 

•Alumnos/as pertencentes a familias vítimas de terrorismo ou violencia de xénero. 

 

Número de prazas concedidas: 258 (273 en total, co persoal colaborador, cociña e docente)

Selección de usuarios. Para a selección de usuarios establécese a orde seguinte de preferencia: 

1.Alumnado usuario no curso anterior salvo que variasen as súas circunstancias. 

2.Alumnado usuario lexítimo do servizo do transporte escolar. 

3.Alumnado en situación de exclusión social ou con discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos sociais ou municipais correspondentes. 

4.Familia numerosa, acreditado co correspondente título ou carné expedido para o efecto. 

5.Conciliación familiar e laboral. 

Se ambos os pais traballan e non poden atender ao seu fillo/a na hora de comer, remitimos a normativa que establece a Consellería para este curso: Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores ambos os dous con incompatibilidade dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía, acreditada documentalmente, mediante documento expedido para o efecto polas/os respectivos empregadoras/ores, xunto cunha copia dos contratos de traballo, polas altas censuais iniciais ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria e as modificacións posteriores e altas na Tesourería Xeral da Seguridade Social no réxime correspondente, de habelas e polas certificacións expedidas polas xefaturas de persoal correspondentes. Esta documentación sobre conciliación laboral e familiar presentarase en Secretaría, durante o mes de setembro, e sempre antes do 11/09/17. 

6. Alumnado escolarizado fóra da área de influencia. 

Prazos

Entrega de solicitudes: presentarase en Secretaría de 9:30 a 10:30 h. ata o 11/09/17. 

Con todo, na procura de axilizar o proceso, pódese entregar antes desta data en Secretaría antes do 5 de xullo (9.30-10.30)

Publicación lista provisionais e definitivas admitidos: en setembro de 2017. 

Importante: Causa de baixa no servizo: 

•Non estar ao corrente dos pagos: non se poderá facer uso do comedor mentres non se regularicen os pagos pendentes. 

•Non asistir durante un mes de xeito continuado coa frecuencia solicitada. 

•Os usuarios/as do servizo de comedor que en 3 ocasións non comuniquen a súa ausencia antes das 9.45 horas do día que deba ter efecto, poderán ser suspendidos pola Dirección do dereito de uso do servizo durante 10 días. 

Xinzo de Limia, 9  de xuño de 2017

A dirección do centro 

Marcha ciclista en Xinzo para fomentar o uso de medios de transporte máis sustentables

Hoxe os cativos e cativas de 3, 4 e 5 anos percorreron a Rúa Marcelo Macías nas súas bicicletas para participar nunha xincana viaria. Por quendas e desde as 10.00 horas comezou o circuito que sortearon co gran habilidade.

Ao final as profesoras premiaron cunha medalla a estes infatigables ciclistas.

As 11.30 os máis veteranos (5 anos) tomaron as rúas da vila para demandar o uso deste tipo de transporte, ata chegar á Praza Carlos Casares. Alí realizaron máis actividades xunto co alumnado do Rosalía de Castro.

De igual forma, ás 8,30 un pelotón de estudantes do IES Cidade de Antioquía e o IES Lagoa de Antela sairon da Praza Maior cara os seus institutos.

 

ABRAZO AO RÍO LIMIA EN XINZO

Os grupos de 4º de educación primaria participaron na Xornada de convivencia co alumnado do CEIP, Rosalía de Castro e  dous centros de Ponte de Lima para facer o abrazo simbólico o río que irmanda as dúas localidades.

Cunha apretada axenda, deu comezo coa recepción dos compañeiros portuguese,abrazo ao río Limia, visita ao Museo do Entroido, camiñata cara o seu nacemento e visita final a exposición de xardíns en Allariiz.

Unha xornada completa chea de vivenzas!!

TEATRO: " O CONTADOR DE CONTOS"

A compañía teatral GALEATRO presenta no Auditorio Casa da Cultura,o Luns,5 de Xuño o espectáculo titulado " O contador de Contos".

Acudirán os nenos de 1º,2º e 3º de primaria.

GAÑADORES DO I CERTAME CARLOS CASARES

3ºA: BREOGÁN ÁLVAREZ DINIS " A bruxa da caseta da poula"

3ºB: XIÁN PENA ESTÉVEZ " O mellor amigo de Luis"

Mención Especial: LUCAS MARTÍNEZ " A historia dun neno futbolista"

4ºA: CARMEN CHAPADO NOVELLE " O misterio dos novos veciños"

4ºB: IAGO LOSADA FERNÁNDEZ " Un mundo perdido"

5ºB: PAULA RODRÍGUEZ CID " Segue o teu sono"

       CLARA LÓPEZ VENCES " O rexurdimento da aldea"

Mención Especial: ADRIANA PELÁEZ GARCÍA " Carlos Casares"

AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Avaliación individualizada de 3º curso de educación primaria realizarase os días 30 e 31 de maio.

Información en: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/guia.pdf

 

Información da Consellería para as familias, preme no PDF:

Powered by Drupal - Design by artinet