GAÑADORES DO I CERTAME CARLOS CASARES

3ºA: BREOGÁN ÁLVAREZ DINIS " A bruxa da caseta da poula"

3ºB: XIÁN PENA ESTÉVEZ " O mellor amigo de Luis"

Mención Especial: LUCAS MARTÍNEZ " A historia dun neno futbolista"

4ºA: CARMEN CHAPADO NOVELLE " O misterio dos novos veciños"

4ºB: IAGO LOSADA FERNÁNDEZ " Un mundo perdido"

5ºB: PAULA RODRÍGUEZ CID " Segue o teu sono"

       CLARA LÓPEZ VENCES " O rexurdimento da aldea"

Mención Especial: ADRIANA PELÁEZ GARCÍA " Carlos Casares"

AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Avaliación individualizada de 3º curso de educación primaria realizarase os días 30 e 31 de maio.

Información en: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/guia.pdf

 

Información da Consellería para as familias, preme no PDF:

CHARLA SOBRE A DIABETE

O luns,22 de maio,a Asociación Diabética Auria deunos unha charla sobre a Diabete.

A Asociación Diabética Auria é unha entidade sen ánimo de lucro que nace en Ourense coa finalidade de mellora-la calidade de vida das persoas diabéticas e dos seus familiares.

Falaron de moitos temas: Tipos de diabetes,a importancia da alimentación e o exercicio físico,o autocontrol,os medicamentos e a educación sanitaria.

Ensinaronnos a utilizar a pluma,fixemos una medición da glucosa,mostráronnos un Glucagón...

o enlace é o seguinte:

http://www.auriadiabeticos.com/

  

AXUDAS Á COMPRA DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR OU ACCEDER AO FONDO DE LIBROS PARA O VINDEIRO CURSO 2017/2018

AXUDAS Á COMPRA DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR OU ACCEDER AO FONDO DE LIBROS PARA O VINDEIRO CURSO 2017/2018

As familias dispoñen de prazo ata o 23 de xuño para presentar neste centros educativo as correspondentes solicitudes.

Premer no PDF para descargar a solicitude

DESTINATARIOS

 • Poderá acceder ao fondo solidario de libros de texto o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. A asignación de libros de texto correspondente a estes cursos, farase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.                                                                                                                       Cómpre lembrar que será requisito fundamental para acceder ao fondo solidario, ou recibir as axudas para libros ou material escolar ter devolto os libros, ben utilizados do mesmo fondo o ano pasado, ben adquiridos con cargo á convocatoria de axudas para a compra de libros de texto.
 • O alumnado de 1º e 2º de Primaria e de Educación Especial poderá optar ás axudas da Consellería para a adquisición de libros, que varía entre 90 e 170 euros segundo a renda per cápita no primeiro caso; ou de 250 euros para o alumnado de Educación Especial.
  •  Renda per cápita familiar ata 5.400,00 euros: 170 euros
  •  Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000 euros: 90 euros
 • A maiores establécese un vale de 50 euros para a compra de material escolar, destinado a familias cunha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros.

Normativa: https://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

 

Día das Letras Galegas 2017- Homenaxe a Carlos Casares

Preme para ver o Programa da actividade.

 Temos que felicitar ao noso compañeiro Segio polo traballo tan marabilloso que fixo e que deu como resultado final este cuadro de Carlos Casares emulando a Andy Warhol.

 Os pasos foron os seguintes:

Admisión 2017-2018

 

5. LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS

 Premer en "ver pdf" para ver a listaxe definitiva de alumnado admitido e non admitido para o curso 2017/2018

4. LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS  

Solicitudes de admisión: 54 (53 en prazo, 1 fóra de prazo)

Premer en "ver pdf" para ver a listaxe provisional de admitidos para o curso 2017/2018

3. POSTOS VACANTES (pendente)
NIVEL VACANTES RESERVA*
4º EI (3 ANOS)  44  6
5º EI (4 ANOS)  9  
6º EI (5 ANOS)  12  
1º EP  3  
2º EP  3  
3º EP  8  
4º EP  3  
5º EP  10  
6º EP  2  

*Prazas reservadas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE). No caso de non haber alumnado que solicite estas prazas serán cubertas polo procedemento ordinario.

2. INFOMACIÓN XERAL

De acordo cos prazos establecidos na disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013, que regula o procedemento de admisión, comunicase o seguinte:

 • O alumnado matriculado nun centro docente público ou privado concertado ten garantida a súa permanencia nel nos termos establecidos no artigo 5.1 do Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo tanto, o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.
 • Reserva de praza para o alumnado de 6º de EP do noso centro que desexe ser adscrito ao IES Cidade de Antioquía. ANEXO I (ED550A). 
  • O alumnado de 6º de Primaria que pretenda continuar estudos no instituto adscrito a este centro, IES Cidade de Antioquía, deberá presentar na Secretaría do CEIP Carlos Casares ou a través da aplicación «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado (ED550A). No caso de realizar a solicitude a través da aplicación deberá presentarse o código da solicitude e o DNI do representante do alumno/a neste centro ou imprimir o documento que xere a aplicación.

* Os alumnos e alumnas que non vaian continuar os seus estudos de secundaria no centro adscrito (IES Cidade de Antioquía), terán que presentar solicitude de admisión no centro que desexen do 1 ao 29 de marzo.

 • Solicitude de admisión. O alumnado matriculado nun centro docente que desexe cambiar a outro centro, o alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición cando o número de prazas dispoñibles sexa inferior á demanda, e o alumnado que solicite posto escolar por primeira vez, presentará a solicitude mediante o ANEXO II xunto coa documentación solicitada polo centro.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Cada alumna e alumno só poderá presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O incumprimento determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle, sendo nulas todas as solicitudes que se presenten en dous ou máis centros.

O alumnado xa matriculado ten garantía de permanencia no centro. No caso de presentar unha solicitude de admisión noutro centro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, no centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 A solicitude deberá ser asinada pola proxenitora, proxenitor ou representantes legais do alumnado. No caso de separación ou divorcio, os dous proxenitores ou titores asinarán a presente solicitude, agás que aquel que formalice a instancia teña atribuída a patria potestade con carácter exclusivo mediante resolución xudicial, que se presentará coa solicitude para a súa comprobación polo centro educativo. 

As familias poderán consultar o estado de trami­tación das súas solicitudes a través da aplicación informática «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

As solicitudes de admisión, presentaranse mediante o anexo II :

   • De forma presencial no centro docente.
   • A través da aplicación «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado). No caso de realizar a solicitude a través da aplicación deberá presentarse o código da solicitude e o DNI do representante do alumno/a neste centro ou imprimir o documento que xere a aplicación.

 

 • Formalización de matrícula. Unha vez admitido, formalizar a matrícula mediante o ANEXO III-1 xunto co resto de documentación solicitado polo centro.

Documentación  solicitada polo centro: 

Punto complementario en caso de desempate:

Ver calendario do proceso e prazos.

Aquí poden descargarse os formularios de solicitudes e a normativa aplicable:

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

 • TRANSPORTE
 • COMEDOR
 • ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (ANPA)

Para calquera consulta póñanse en contacto coa secretaria do centro.

1. CALENDARIO E PRAZOS
 • RESERVA DE PRAZA. 1 A 15 DE FEBREIRO. Reserva de praza para o alumnado de 6º de EP do noso centro que desexe ser adscrito ao IES Cidade de Antioquía.
 • DESEMPATE (23 FEBREIRO). Sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado. 
 • VACANTES. ANTES DO 1 DE MARZO. Publicación das vacantes que hai no centro
 • SOLICITUDES DE ADMISIÓN. 1 a 20 de MARZO. Presentación de solicitudes.
  • DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA. 10 DÍAS HÁBILES a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo de solicitudes. 
 • LISTAXES PROVISIONAIS. ANTES DO 25 DE ABRIL. Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos (pódese reclamar nos 5 días seguintes).
 • LISTAXES DEFINITIVAS. ANTES DO 15 DE MAIO. Unha vez resoltas as reclamacións presentadas, publicación das listaxes definitivas de alumnado admitido e non admitido (contra esta publicación cabe recurso de alzada perante a Xefatura Territorial no prazo de un mes).
 • MATRÍCULA. DO 20 AO 30 DE XUÑO. Formalización da matrícula dos alumnos/as admitidos.

 

I CONCURSO DE RELATOS CARLOS CASARES

Convócase o I CONCURSO DE RELATOS CARLOS CASARES para ó alumnado de 3º a 6º de Primaria. Serán relatos de ata dos folios.Haberá un premio por curso.

A data límite de entrega será o martes 16 de Maio.

CONCERTO DIDÁCTICO 2017

 O concerto tivo lugar no salón de actos da Casa da Cultura de Xinzo de Limia onde asistiron alumnos do noso centro.Consistiu nunha representación narrativa e musical na que se relata un conto sobre animais e o mesmo tempo interpretánse obras de diferentes estilos musicais utilizando os distintos instrumentos os alumnos do Conservatorio interpretaron pezas de Disney,Gardel,Mancini,Williams...

CONCURSO " DESEÑA UNHA XOIA PARA A TÚA NAI"

David,un neno de 6º de Infantil,participou no concurso convocado polo COLEXIO OFICIAL DE XOIEIROS  " DESEÑA UNHA XOIA PARA A TÚA NAI",acudiu a SANTIAGO DE COMPOSTELA xa que quedara finalista entre máis de 10.000 participantes,e non vexades a cariña que se lle quedou cando a presentadora dixo o gañador na categoría de 5 a 7 anos é un neno do CEIP CARLOS CASARES DE XINZO DE LIMIA... DAVID DÍAZ RODRÍGUEZ,que contentísimo subiu ó estrado a recoller a XOIA que fixeron para a súa MAMÁ do deseño que él fixo,por suposto subiu tamén REYES, a súa nai,moi emocionada a recoller a XOIA que DAVID lle entregou. NORABOA a DAVID e a REYES!!! 

 

Powered by Drupal - Design by artinet