CURSO/2018/2019/TVG/BRAULIO/TUBER

CURSO/2018/2019/CONCERTO/MUSICAL

 

O Noso Colexio

CURSO/2018/2019/LIBROS/E/MATERIAL/ESCOLAR

LIBROS DE TEXTO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR - CURSO 2018 / 2019
INFANTIL 3 ANOS INFANTIL 4 ANOS INFANTIL 5 ANOS
 1º DE PRIMARIA 2º DE PRIMARIA  3º DE PRIMARIA
4º DE PRIMARIA 5º DE PRIMARIA 6º DE PRIMARIA
 

CURSO/2018/2019/INFÓRMATE/PARA/SABER/MÁIS

ACTUALIDADE
Axuda Adquisición Material Escolar (E.Primaria) Documentos
do Principio
do CURSO
Protocolos
Educativos
   
     
DOCUMENTOS MATRÍCULA 2018-2019 / DOCUMENTOS DO ALUMNADO
1.Impreso oficial Matrícula 2.Documentación
Matrícula 2018-19
3.Declaración
Lingua 
Materna

4.Autorización uso
Imaxes do Alumnado

5.Vacantes
 
Orde de Admisión  Solicitude de
Relixión
Autorización Saída
Extra-Escolar
 Autorización Transporte Alumnado admitido para o curso 2017-2018 
   
DOCUMENTOS DO CENTRO
Proxecto Educativo

Auto-Protección Actualizado 2016-2017

Plan TIC Plan de Convivencia Funcionamento
Aula de Convivencia 
Proxecto Lector Auto-Protección
Comedor
Proxecto 
Lingüístico

Programación
Xeral 
Anual 2017-18

Memoria Curso
Proposta Curricular
E.Infantil

Proposta Curricular
1ºCiclo

Proposta Curricular
2ºCiclo
Proposta Curricular
3ºCiclo
Plan de Orientación
 
Sinais de Identidade Plan de atención á diversidade
Acollida Alumnado
Estranxeiro
Protocolo Prevención
Absentismo Escolar
 Plan Acción
Titorial
Distribuir contido