Esquema de temas

 • Xeral

  • Tema 1

   bloque1
   • Tema 6

    MATERIAIS E RECURSOS
    MATERIAIS E RECURSOS. 1ª SESIÓN
   • Tema 7

    MATERIAIS E RECURSOS
    MATERIAIS E RECURSOS. 2ª e 3ª SESIÓNS
   • Tema 9

    MATERIAIS E RECURSOS. 5ª SESIÓN

    MATERIAIS E RECURSOS. 5ª SESIÓN


    Nesta sesión comezaremos por realizar unha descrición xeral de tres ferramentas de creación de actividades interactivas: Hotpotatoes, Ardora e EdiLim.

    Para un primeiro achegamento rápido a Hotpotatoes podedes consultar o ficheiro anexo chamado Guía_Hotpotatoes, que tamén inclúe ligazóns a exemplos. Sobre as outras dúas aplicacións atoparedes información e mostras nas súas páxinas web: http://webardora.net e http://www.educalim.com.

    Veremos logo máis exemplos de aplicación e combinación destas ferramentas, compararemos as prestacións de cada unha delas e realizaremos unha práctica, que consistirá na elaboración da unidade didáctica que se detalla deseguido:

    Unidade de revisión e ampliación de contidos do 1º trimestre

    Nivel: 1º de ESO. Temporalización: 3 – 4 sesións

    Obxectivos

    1. Ler textos instrutivos e realizar as tarefas propostas de xeito autónomo.

    2. Comprender e distinguir textos de diversa tipoloxía en diferentes soportes.

    3. Localizar información concreta en textos diversos e utilizar novas fontes de información para ampliar o coñecemento propio.

    4. Coñecer o manexo dun dicionario eléctronico para consultar as palabras descoñecidas.

    5. Ampliar o vocabulario e ser capaz de reutilizalo en novas producións.

    6. Recoñecer as sílabas das palabras e identificar a sílaba tónica, os hiatos, os ditongos e os tritongos.

    7. Identificar os verbos, substantivos, adxectivos e determinantes e empregalos respectando a súa flexión e concordancia.

    8. Coñecer e aplicar as regras xerais de acentuación e os signos de puntuación básicos.

    9. Apreciar a riqueza que supón a diversidade lingüística mundial.

    10. Ampliar a autonomía no manexo das TIC para mellorar a aprendizaxe e ampliar coñecementos.

    Contidos

    1. Lectura atenta e comprensión de instrucións para realizar tarefas concretas

    2. Comprensión de textos de diversos formatos, soportes e procedencia e extracción de información relevante

    3. Distinción entre textos literarios e non literarios. Os xénero literarios

    4. Identificación dos elementos do texto narrativo, o texto instrutivo e a banda deseñada

    5. Recoñecemento dos elementos da comunicación

    6. Identificación de verbos, substantivos e adxectivos e coñecemento do súas variacións en xénero e número.

    7. Identificación dos determinantes

    8. Coñecemento do abecedario e da orde alfabética

    9. Distinción das sílabas e identificación da sílaba tónica, así como de ditongos, hiatos e tritongos

    10. Coñecemento e aplicación das regras xerais de acentuación

    11. Valoración da diversidade lingüística mundial

    12. Coñecemento do léxico relacionado co instituto, os deportes e as profesións e oficios

    Prácticas despois do curso

    Para que poidades practicar pola vosa conta déixovos as carpetas completas cos materiais de Hotpotatoes (hotpotatoes completo.zip) e Ardora (ardora completo.zip). Cada unha delas contén un arquivo chamado "Instrucións para as actividades..." que convén que leades antes de comezar.

    Tamén inclúo a comparativa que vimos das tres ferramentas (Hotpotatoes, Ardora e EdiLim) por se vos pode ser de axuda.

   • Tema 10

    MATERIAIS E RECURSOS 6ª SESIÓN
    MATERIAIS E RECURSOS. 6ª SESIÓN
   • Tema 11


    MATERIAIS E RECURSOS. 7ª SESIÓN
   • Tema 13

    • Tema 14

     • Tema 15