Privacidade

Política de privacidade da rede social Redeiras.

O usuario de Redeiras, identificado mediante o nome de usuario da súa conta corporativa “@edu.xunta.es”, é o único responsable da privacidade dos seus propios datos persoais e dos contidos publicados por él mesmo nesta rede.
O nome completo do usuario é o único dato persoal que se mostra por defecto nesta rede social, non sendo posible modificar esta opción por parte dos usuarios.

Correspóndelle a cada usuario determinar o seu nivel de privacidade nos seguintes aspectos:

1. Datos persoais
A privacidade dos datos persoais será establecida polo propio usuario na pantalla do perfil de usuario.
Coa única excepción do nome completo de cada usuario (que se mostra por defecto), no perfil do usuario non se mostra ningún outro dato persoal que non fora introducido polo propio usuario.

2. Contidos publicados
O nivel de privacidade dos contidos publicados nesta rede social será a que determine cada usuario para cada un dos seus propios contidos.

Os niveis de privacidade establecidos por cada usuario tanto para os seus datos persoais como para os seus contidos, poderán ser modificados en calquera momento polo propio usuario.

A participación en Redeiras por parte do usuario implica a comprensión e a aceptación destas normas.