.AVISO IMPORTANTE

Peche da aplicación e fin do servizo

Esta aplicación REDEIRAS quedará fóra de servizo e será retirada definitivamente o próximo día 30 de xuño de 2022.
Os usuarios dispoñen de prazo ata ese día para descargar e/ou recuperar todos os contidos, materiais e ficheiros que desexen.
Despois desa data, 30 de xuño de 2022, xa non será posible acceder a REDEIRAS.
SERVIZO ALTERNATIVO RECOMENDADO:

AGUEIRO:
 https://agueiro.xunta.gal

AGUEIRO inlcúe as funcionalidades de rede social educativa e portafolio dixital para o profesorado, alumnado e centros.