Acceso público

Pantalla pública de consulta de programacións

Nesta pantalla pode localizar e consultar as programacións didácticas dos centros educativos de Galicia

Filtros para a busca 
   
   
   
   
   
12 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Grupo Réxime Materia Versión Data última modificación Opcións
Réxime xeral-ordinario Educación física (1º ESO) 1 16/09/2023
Réxime xeral-ordinario Relixión católica (1º ESO) 1 12/09/2023
Réxime xeral-ordinario Bioloxía e xeoloxía (1º ESO) 1 14/09/2023
Réxime xeral-ordinario Tecnoloxía e Dixitalización (1º ESO) 1 19/09/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua castelá e literatura (1º ESO) 1 19/09/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua estranxeira - Inglés (1º ESO) 1 25/09/2023
Réxime xeral-ordinario Matemáticas (1º ESO) 1 17/09/2023
Réxime xeral-ordinario Educación plástica, visual e audiovisual (1º ESO) 4 18/09/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua galega e literatura (1º ESO) 2 19/09/2023
Réxime xeral-ordinario Proxecto competencial (1º ESO) 4 19/09/2023
Réxime xeral-ordinario Xeografía e historia (1º ESO) 1 19/09/2023
Réxime xeral-ordinario 2ª Lingua estranxeira - Francés (1º ESO) 2 19/09/2023
12 elementos atopados, amosando todos os elementos.