Acceso público

Pantalla pública de consulta de programacións

Nesta pantalla pode localizar e consultar as programacións didácticas dos centros educativos de Galicia

Filtros para a busca 
   
   
   
   
   
18 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Grupo Réxime Materia Versión Data última modificación Opcións
Réxime xeral-ordinario Química (2º Bac.) 1 22/11/2023
Réxime xeral-ordinario Física (2º Bac.) 1 22/11/2023
Réxime xeral-ordinario Bioloxía (2º Bac.) 2 18/09/2023
Réxime xeral-ordinario Latín II (2º Bac.) 1 01/12/2023
Réxime xeral-ordinario Historia da filosofía (2º Bac.) 1 20/09/2023
Réxime xeral-ordinario Psicoloxía (2º Bac.) 1 20/09/2023
Réxime xeral-ordinario Debuxo técnico II (2º Bac.) 1 01/12/2023
Réxime xeral-ordinario Empresa e Deseño de Modelos de Negocio (2º Bac.) 1 10/10/2023
Réxime xeral-ordinario Xeografía, Historia, Arte e Patrimonio de Galicia (2º Bac.) 1 09/11/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua castelá e literatura II (2º Bac.) 1 21/11/2023
Réxime xeral-ordinario Matemáticas aplicadas ás CC.SS II (2º Bac.) 1 31/10/2023
Réxime xeral-ordinario Xeografía (2º Bac.) 1 19/11/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua estranxeira II: Inglés (2º Bac.) 1 29/11/2023
Réxime xeral-ordinario Historia de España (2º Bac.) 2 21/11/2023
Réxime xeral-ordinario Historia da arte (2º Bac.) 2 21/11/2023
Réxime xeral-ordinario Matemáticas II (2º Bac.) 1 19/11/2023
Réxime xeral-ordinario Tecnoloxía e Enxeñaría II (2º Bac.) 1 24/11/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua galega e literatura II (2º Bac.) 2 28/11/2023
18 elementos atopados, amosando todos os elementos.