Acceso público

Pantalla pública de consulta de programacións

Nesta pantalla pode localizar e consultar as programacións didácticas dos centros educativos de Galicia

Filtros para a busca 
   
   
   
   
   
18 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Grupo Réxime Materia Versión Data última modificación Opcións
Réxime xeral-ordinario Educación física (1º Bac.) 1 16/09/2023
Réxime xeral-ordinario Matemáticas I (1º Bac.) 1 10/09/2023
Réxime xeral-ordinario Cultura científica (1º Bac.) 1 14/09/2023
Réxime xeral-ordinario Física e química (1º Bac.) 1 17/09/2023
Réxime xeral-ordinario Economía (1º Bac.) 1 14/09/2023
Réxime xeral-ordinario Historia do mundo contemporáneo (1º Bac.) 1 13/09/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua castelá e literatura I (1º Bac.) 2 19/09/2023
Réxime xeral-ordinario Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais (1º Bac.) 2 18/09/2023
Réxime xeral-ordinario Grego I (1º Bac.) 1 13/12/2023
Réxime xeral-ordinario Latín I (1º Bac.) 1 13/12/2023
Réxime xeral-ordinario Relixión católica (1º Bac.) 1 19/09/2023
Réxime xeral-ordinario Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I (1º Bac.) 1 17/09/2023
Réxime xeral-ordinario Literatura universal (1º Bac.) 1 19/09/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua galega e literatura I (1º Bac.) 4 19/09/2023
Réxime xeral-ordinario Debuxo técnico I (1º Bac.) 1 18/09/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua estranxeira I: Inglés (1º Bac.) 1 25/09/2023
Réxime xeral-ordinario 2ª Lingua estranxeira I: Francés (1º Bac.) 1 27/09/2023
Réxime xeral-ordinario Filosofía (1º Bac.) 1 20/09/2023
18 elementos atopados, amosando todos os elementos.