Acceso público

Pantalla pública de consulta de programacións

Nesta pantalla pode localizar e consultar as programacións didácticas dos centros educativos de Galicia

Filtros para a busca 
   
   
   
   
   
18 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Grupo Réxime Materia Versión Data última modificación Opcións
Réxime xeral-ordinario Educación física (4º ESO) 1 16/09/2023
Réxime xeral-ordinario Latín (4º ESO) 1 01/12/2023
Réxime xeral-ordinario Física e química (4º ESO) 1 06/11/2023
Réxime xeral-ordinario Matemáticas B (4º ESO) 1 30/10/2023
Réxime xeral-ordinario Bioloxía e xeoloxía (4º ESO) 3 18/09/2023
Réxime xeral-ordinario Intelixencia Artificial para a Sociedade (4º ESO) 2 08/11/2023
Réxime xeral-ordinario Formación e Orientación Persoal e Profesional (4º ESO) 1 13/10/2023
Réxime xeral-ordinario Filosofía (4º ESO) 1 20/09/2023
Réxime xeral-ordinario Economía e emprendemento (4º ESO) 1 29/09/2023
Réxime xeral-ordinario Xeografía e historia (4º ESO) 1 22/10/2023
Réxime xeral-ordinario Proxecto competencial (4º ESO) 1 21/11/2023
Réxime xeral-ordinario Oratoria (4º ESO) 1 21/11/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua galega e literatura (4º ESO) 1 28/11/2023
Réxime xeral-ordinario Relixión católica (4º ESO) 1 17/11/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua estranxeira - Inglés (4º ESO) 1 20/11/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua castelá e literatura (4º ESO) 2 22/11/2023
Réxime xeral-ordinario Tecnoloxía (4º ESO) 1 20/11/2023
Réxime xeral-ordinario Dixitalización (4º ESO) 4 24/11/2023
18 elementos atopados, amosando todos os elementos.