Acceso público

Pantalla pública de consulta de programacións

Nesta pantalla pode localizar e consultar as programacións didácticas dos centros educativos de Galicia

Filtros para a busca 
   
   
   
   
   
17 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Grupo Réxime Materia Versión Data última modificación Opcións
Réxime xeral-ordinario Educación física (3º ESO) 1 16/09/2023
Réxime xeral-ordinario Matemáticas (3º ESO) 1 19/09/2023
Réxime xeral-ordinario Relixión católica (3º ESO) 1 18/09/2023
Réxime xeral-ordinario Proxecto competencial (3º ESO) 1 14/09/2023
Réxime xeral-ordinario Bioloxía e xeoloxía (3º ESO) 1 14/09/2023
Réxime xeral-ordinario Física e química (3º ESO) 1 16/09/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua castelá e literatura (3º ESO) 1 19/09/2023
Réxime xeral-ordinario Cultura Financeira (3º ESO) 1 17/09/2023
Réxime xeral-ordinario Educación plástica, visual e audiovisual (3º ESO) 1 18/09/2023
Réxime xeral-ordinario Xeografía e historia (3º ESO) 1 17/09/2023
Réxime xeral-ordinario 2ª Lingua estranxeira - Portugués (3º ESO) 1 19/09/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua estranxeira - Inglés (3º ESO) 2 25/09/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua galega e literatura (3º ESO) 1 19/09/2023
Réxime xeral-ordinario Música (3º ESO) 1 18/09/2023
Réxime xeral-ordinario Oratoria (3º ESO) 1 19/09/2023
Réxime xeral-ordinario 2ª Lingua estranxeira - Francés (3º ESO) 1 20/09/2023
Réxime xeral-ordinario Educación en Valores Cívicos e Éticos (3º ESO) 1 20/09/2023
17 elementos atopados, amosando todos os elementos.