Acceso público

Pantalla pública de consulta de programacións

Nesta pantalla pode localizar e consultar as programacións didácticas dos centros educativos de Galicia

Filtros para a busca 
   
   
   
   
   
13 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Grupo Réxime Materia Versión Data última modificación Opcións
Réxime xeral-ordinario Educación física (2º ESO) 2 16/09/2023
Réxime xeral-ordinario Proxecto competencial (2º ESO) 1 14/09/2023
Réxime xeral-ordinario Física e química (2º ESO) 2 22/09/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua estranxeira - Inglés (2º ESO) 1 23/10/2023
Réxime xeral-ordinario Xeografía e historia (2º ESO) 2 22/10/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua galega e literatura (2º ESO) 3 19/11/2023
Réxime xeral-ordinario 2ª Lingua estranxeira - Portugués (2º ESO) 1 19/11/2023
Réxime xeral-ordinario Lingua castelá e literatura (2º ESO) 1 21/11/2023
Réxime xeral-ordinario Música (2º ESO) 1 13/11/2023
Réxime xeral-ordinario Tecnoloxía e Dixitalización (2º ESO) 1 20/11/2023
Réxime xeral-ordinario Relixión católica (2º ESO) 2 17/11/2023
Réxime xeral-ordinario Matemáticas (2º ESO) 2 21/11/2023
Réxime xeral-ordinario 2ª Lingua estranxeira - Francés (2º ESO) 1 01/12/2023
13 elementos atopados, amosando todos os elementos.