Programas e accións

O principal programa educativo xestionado pola Consellería de Educación e O.U é o Programa de Aprendizaxe Permanente (PAP) tamén coñecido no seu nome inglés: Life Long Learning Programme (LLP).

Dentro de cada un dos subprogramas do PAP existen accións descentralizadas, xestionadas pola Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE) e accións centralizadas, xestionadas pola Axencia Executiva de Educación, Cultura e Audiovisuais (EACEA) de Bruxelas.

Os principais son: 

  • Comenius: para todas as persoas implicadas en educación infantil, primaria e secundaria.
  • Grundtvig: para todas as persoas implicadas en educación de adultos.
  • Erasmus: para todas los participantes en la enseñanza superior  e formación profesional de grao superior.
  • Programa Transversal: Visitas de Estudio, Proxectos multilaterais, Proxectos de Investigación, etc.

Ademáis do Programa PAP existen outros programas educativos europeos e internacionais xestionados a través da Consellería de Educación e O.U.

  • Becas do Consello de Europa: becas dirixidas a profesores e técnicos do sistema educativo, de niveis non universitarios, que estéan traballando en temas relacionados cos cursos que se soliciten.

 

Outros programas e accións:

     Portfolio      Europass      Centro de Linguas Modernas de Graz   

     Estancias Profesionais      Xuventude en movemento

 

Produtos de proxectos e iniciativas

      Chinesecom