Contactar

      UNIDADE DE PROGRAMAS  EUROPEOS  

          Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

              Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

              Edificio Administrativo San Caetano, s/n.

              15781 Santiago de Compostela (A Coruña)     

    Correo electrónico: programas.europeos@edu.xunta.es

    Asesoras: Mª Blanca Fraga Lago/ Mª Luz Ares Fandiño