Inspectores/as da Sede de Vigo e días de garda

Inspector/a Sede Teléfono Día de garda
       
Miguel Ángel Hernández Montes Vigo 886 21 82 99 Martes
       
Carlos Alberto Antuña Souto Vigo 986 81 75 46 Martes
       
Elisa I. Amoedo Barciela Vigo 986 81 77 72 Martes
       
Gerardo Fentanes Rodríguez Vigo 986 81 77 78 Martes
       
Gustavo Lorenzo Prozzo Vigo 986 81 77 70 Mércores
       
Juan Luis Ferreiro Carballido Vigo 986 81 75 41 Mércores
       
Raquel Gómez Fuentes Vigo 886 21 82 94 Mércores
       
Margarita Pérez Froiz Vigo 986 81 77 75 Mércores
       
Antonio Estevez Rodríguez Vigo 986 81 75 42 Xoves
       
Mª Teresa Fournol Marcos Vigo 986 81 77 76 Xoves
       
José Fernando Carrasco Mera Vigo 986 8177 73 Xoves
       
Rosalia Polo Cal Vigo 886 21 82 93 Xoves
       
Eduardo Seco Fernández Vigo 986 81 77 74 Venres
       
Marina Couñago Enríquez Vigo 986 81 75 49 Venres
       
Enrique Prado Cueva Vigo 986 81 75 48 Venres

 

O luns pola mañá están de garda todos os inspectores/as. Nos que non se especifica, significa que é mañá e tarde.

Consulta inspector ou inspectora-centro

  • Pode consultar o inspector ou inspectora dun centro educativo na información que lle ofrece a aplicación Buscador de centros