Inspectores/as da Sede de Santiago de Compostela e días de garda

Inspector/a Sede Teléfono Día de garda
       
Mª Carmen García Rodríguez Santiago 981-54 01 94 Martes
       
Marina Armada Vigo Santiago 981-54 01 92  Martes
       
Manuel Guerra Fernández Santiago 981-54 01 64 Mércores
       
Carmen Ares Casal Santiago 981-54 01 93  Mércores
       
Celso  Currás  Fernández Santiago 981-54 01 60 Xoves
       
Isabel Serna Masiá Santiago 981-54 01 61 Xoves
       
María Beatriz Plana Galán  Santiago 981-54 01 96 Venres
       
Luis Jar Pereira Santiago 881-99 76 73 Venres

 

O luns pola mañá están de garda todos os inspectores/as. Nos que non se especifica, significa que é mañá e tarde.

Consulta inspector ou inspectora-centro

  • Pode consultar o inspector ou inspectora dun centro educativo na información que lle ofrece a aplicación Buscador de centros