Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de mestres de taller de artes plásticas e deseño, especialidade dourado e policromía

Lun, 17/09/2012 - 14:13

Xúntase o Anuncio do 14 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de mestres de taller de artes plásticas e deseño, especialidade dourado e policromía (596604).