Taxa para a homologación ou validación de títulos e estudos estranxeiros non universitarios

A tramitación do procedemento de homologación e/ou validación de títulos ou estudos estranxeiros non universitarios está suxeito ao pagamento da taxa correspondente, agás, cando se trate de estudos de educación secundaria obrigatoria.

Nos seguintes enlaces poderá consultar o importe da taxa respectiva e acceder á Oficina Virtual da Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) para descargar o modelo de aboamento da taxa (código 30.20.02) ou efectuar a súa autoliquidación”.

 

 

Para cubrir manualmente o modelo de aboamento da taxa deberá indicar:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional: código 07

Delegación de:  Servizos Centrais, código 13; A Coruña, código 10; Lugo, código 20; Ourense, código 30; Pontevedra, código 40

Servizo de ensino medio: código 03 

Taxa: denominación homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros non universitarios: código 30.20.02