Publicación da Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal de corpos docentes para o curso académico 2022/23

Mér, 27/07/2022 - 17:36

De acordo co establecido no punto sexto da Resolución do 7 de xuño de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia nº 117, do 20 de xuño), publícase a resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal de corpos docentes para o curso académico 2022/23.

O prazo para formular reclamacións ou renuncias contra a resolución provisional é o comprendido entre os días 28 e 29 de xullo de 2022, ambos incluídos.

  • As reclamacións á resolución provisional do concurso formularanse, de conformidade coas instrucións que figuran na páxina de inicio de CADP, en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

De formular a reclamación de xeito presencial, a persoa que a formule presencialmente será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da reclamación aquela en que foi realizada a emenda.

  • As renuncias á resolución provisional do concurso realizaranse, de conformidade coas instrucións que figuran na páxina de inicio de CADP, a través de http://edu.xunta.es/cadp

As instrucións para formular correctamente tanto as ditas reclamacións como as ditas renuncias estarán dispoñibles na páxina de inicio de CADP (https://www.edu.xunta.gal/cadp/) a partir de mañá, día 28 de xullo de 2022.

 

PDF icon Resolución do 7 de xuño de 2022 (DOG)

PDF icon Resolución de 20 de xuño de 2022 de solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais 2022-2

PDF icon Anexo I: Estimadas

PDF icon Anexo II: Desestimadas

PDF icon Resolución do 7 de xullo de 2022

PDF icon Anexo I Listaxe provisional persoal docente obrigado a participar CADP 2022-23 (Primaria)

PDF icon Anexo II Listaxe provisional persoal docente obrigado a participar CADP 2022-23 (Secundaria e outros)

PDF icon Anexo III Listaxe provisional persoal interino excluído listas obrigados a participar CADP 2022-23 (Primaria)

PDF icon Anexo IV Listaxe provisional persoal interino excluído listas obrigados a participar CADP 2022-23 (Secundaria e outros)

PDF icon Resolución do 26 de xullo de 2022

PDF icon Anexo I Listaxe definitiva persoal docente obrigado a participar CADP 2022-23 (Primaria)

PDF icon Anexo II Listaxe definitiva persoal docente obrigado a participar CADP 2022-23 (Secundaria e outros)

PDF icon Anexo III Listaxe definitiva persoal interino excluído listas obrigados a participar CADP 2022-23 (Primaria)

PDF icon Anexo IV Listaxe definitiva persoal interino excluido das listas obrigados a participar CADP 2022-23 (Secundaria e outros)

PDF icon Resolución adxudicación provisional

PDF icon Adxudicación provisional Mestres (Orde Alfabética)

PDF icon Adxudicación provisional Secundaria e outros (Orde Alfabética)

PDF icon Adxudicación provisional Secundaria e outros (Orde adxudicación)

PDF icon Resolución adxudicación definitiva (pendente publicación DOG)

PDF icon Adxudicación definitiva alfabética (Primaria)

PDF icon Adxudicación definitiva por orde de adxudicación (Primaria)

PDF icon Adxudicación definitiva alfabética (Secundaria e outros)

PDF icon Adxudicación definitiva por orde de adxudicación (Secundaria e outros)

PDF icon Instrucións toma de posesión do persoal docente adxudicado (todos os corpos)