Resolución pola que se conceden os premios do Concurso de Curtas Senda Litoral de Galicia

Xov, 19/05/2022 - 12:47

Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se conceden os premios do Concurso de Curtas Senda Litoral de Galicia.

A Comisión de Selección do Concurso de Curtas Senda Litoral de Galicia, constituída ao abeiro da Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se conceden os premios do Concurso de Curtas Senda Litoral de Galicia, seleccionou como gañadoras as seguintes curtas:

Primeiro Premio

Conto do Miño, do IES Antón Alonso Ríos. Tomiño. Pontevedra

Segundo Premio

Aturuxando nas ondas, do IES Punta Candieira. Cedeira. A Coruña

Terceiro Premio

Unha illa no medio do mar, do IES Valadares. Vigo. Pontevedra

O concurso, destinado ao alumnado dos centros docentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades que imparten ensinanzas sostidas con fondos públicos (ESO, bacharelato, formación profesional básica, ciclos formativos de grao medio e ensinanzas especiais de grao medio), ten como obxectivos:

  • Pór en valor, promover e fomentar o coñecemento do patrimonio, a paisaxe, a natureza, as lendas, a gastronomía ou calquera outro activo do territorio polo que atravesa a Senda.

  • Dinamizar o uso da lingua galega entre o alumnado e entre a comunidade educativa.

  • Promover unha imaxe positiva e actual da lingua galega por medio da vinculación coas tecnoloxías da información e da comunicación.

  • Favorecer a presenza e o uso do galego en novos espazos e soportes.

  • Fomentar o galego oral, coa creación de novos ámbitos de uso frecuente que favorezan a utilización da lingua dentro e fóra das aulas.

  • Estimular a participación e o traballo conxunto entre o alumnado.

A/O docente responsable dos vídeos galardoados co 1º, 2º e 3º premio recibirá unha certificación de Premio de Innovación Educativa, cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado.