Máis de 200.000 estudantes de ESO, Bacharelato, FP e Ensinanzas de Réxime Especial comezan o curso este mércores

Aínda que os datos son provisionais, destaca un incremento de case 3.000 alumnos nas ensinanzas de Formación Profesional, ao abeiro da consolidación da modalidade Dual e da implantación dos novos másteres de FP

En ESO e Bacharelato apenas se producen variacións, con cambios focalizados nos últimos cursos

Lun, 13/09/2021 - 15:15
v

Máis de 209.000 estudantes comezarán o vindeiro 15 de setembro as clases na Secundaria, Bacharelato, FP e Ensinanzas de Réxime Especial (ensinanzas para adultos, artísticas e deportivas), segundo os datos provisionais recompilados polos servizos estatísticos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Así o avanzou hoxe o conselleiro, Román Rodríguez, nunha visita aos colexios CEIP Plurilingüe San Bartolomé e de CEIP de San Roque, na localidade pontevedresa de Vilanova de Arousa.

O titular do departamento educativo da Xunta de Galicia quixo destacar o dinamismo deste centro vilanovés, que participa nalgún dos programas destacados da Xunta de Galicia. Non en balde, o de San Bartolomé é plurilingüe desde o ano 2018 e o de San Roque incorporouse á iniciativa de libro dixital E-Dixgal no curso 2019/20. Ademais, ambos contan con seccións bilingües e forman parte desde hai anos do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE).

Éxito da FP galega

As cifras de matriculación non serán definitivas ata dentro dunhas semanas, dado que aínda nos últimos días se realizaron exames de recuperación en Secundaria. Ademais, aínda e posible matricularse nos ciclos formativos que contan con prazas libres.

Malia a provisionalidade dos datos, segundo as estimacións da Consellería, en ESO e Bacharelato apenas se producen variacións, con cambios focalizados nos últimos cursos. Ademais, prodúcese un incremento moi considerable de alumnos na FP galega, con preto de 3.000 alumnos máis. Deste xeito, o número total de alumnos nestas ensinanzas elevaríase a arredor de 60.500.

Neste sentido, cómpre salientar o crecemento ao abeiro dos novos másteres de FP, que superan os 600 matriculados, cubrindo as 540 prazas de nova creación este ano. Así mesmo, a FP Dual superará os 2.000 matriculados, en máis de 160 proxectos.

ESO

Segundo as estimacións e datos provisionais da Xunta de Galicia, 94.187 alumnos comezarán o curso en ESO, o que supón 448 menos ca no curso 2020/21.

Por tipo de centros e por provincias queda do seguinte modo:
 

 

Centros públicos

Centros concertados

Centros privados

A Coruña

 28.383 alumnos

10.072 alumnos

976 alumnos

Lugo

7.130 alumnos

2.006 alumnos

255 alumnos

Ourense

5.622 alumnos

3.185 alumnos

128 alumnos

Pontevedra

24.980 alumnos

10.459 alumnos

991 alumnos

Total

66.115 alumnos

25.722 alumnos

2.350 alumnos

 

Bacharelato ordinario

Por outra banda, os mesmos datos provisionais que manexa a Consellería indican que 33.002 alumnos e alumnas comezarán o mércores as clases de Bacharelato ordinario en Galicia, o que supón 128 máis ca no curso 2020/2021.

Por tipo de centros e por provincias a distribución é a seguinte:
 

 

Centros públicos

Centros privados

A Coruña

11.419 alumnos

2.878 alumnos

Lugo

2.932 alumnos

347 alumnos

Ourense

2.488 alumnos

595 alumnos

Pontevedra

10.442 alumnos

1.901 alumnos

Total

27.281 alumnos

5.721 alumnos

 

Ensinanzas de adultos

No que atinxe ás ensinanzas de réxime especial, en concreto no referido ás básicas, de Secundaria e Bacharelato para adultos e ao Bacharelato semipresencial ou a distancia, segundo os datos provisionais prodúcese un lixeiro incremento do alumnado (299 estudantes máis) respecto do curso 2020/21, ata chegar a un total de 9.642 alumnos.

A distribución por provincias e ensinanzas no curso 2021/22 é a seguinte:
 

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total

Ensinanzas básicas nivel I

159 alumnos

248 alumnos

24 alumnos

148 alumnos

579 alumnos

Ensinanzas básicas nivel II

246 alumnos

39 alumnos

18 alumnos

153 alumnos

456 alumnos

Ed. Secundaria adultos niveis I e II

1.897 alumnos

490 alumnos

430 alumnos

1.303 alumnos

4.120 alumnos

Bacharelato presencial

453 alumnos

20 alumnos

67 alumnos

427 alumnos

967 alumnos

Bacharelato semipresencial/distancia

1.407 alumnos

255 alumnos

162 alumnos

351 alumnos

2.175 alumnos

Ensinanzas non regradas

255 alumnos

307 alumnos

323 alumnos

460 alumnos

 1.345 alumnos

Ensinanzas artísticas e deportivas

Pola súa banda, o número total de estudantes nas ensinanzas artísticas acada este curso os 10.155, 172 menos ca no curso anterior.

En concreto, nas ensinanzas regradas de música, segundo as estimacións da Consellería, o número de alumnos será de 8.004, 163 menos ca no ano académico 2020/21:

 

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total

Conservatorios de música e Centros autorizados de música

3.214 alumnos

973 alumnos

951 alumnos

2.866 alumnos

8.004 alumnos

 

No caso das ensinanzas regradas de danza o número de matriculados é de 341, sete menos ca no curso 2020/21; mentres que nas de arte dramática haberá 183 alumnas e alumnos, 12 máis ca no ano académico anterior.

Pola súa banda, o alumnado matriculado en ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño aumenta en 14 alumnos, con 843 estudantes. No caso das ensinanzas artísticas superiores haberá 784 matriculados, 28 menos ca no curso anterior.

Finalmente, nas ensinanzas deportivas o incremento de alumnado é de 637 estudantes acadando os 1.928 alumnos.

Centros escolares

Os centros (públicos, concertados e privados) que imparten as devanditas ensinanzas quedan distribuídos do seguinte xeito:

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Galicia

Educa. Primaria e Secundaria (1)

54

25

21

64

164

C. de ESO

16

3

2

14

35

C. de ESO e ensinanzas postobrigatorias

83

35

25

72

215

C. de ensinanzas postobrigatorias

40

11

12

30

93

C. de primaria, ESO e ensinanzas postobrigatorias (1)

33

4

7

27

71

C. de adultos (2)

3

2

2

3

10

TOTAIS

229

80

69

210

588

(1) Inclúense os centros que imparten tamén o segundo ciclo de educación infantil.
(2) Inclúense nesta categoría os centros que imparten exclusivamente ensinanzas de adultos