Prórroga de seccións bilingües de lingua francesa, de lingua inglesa e de lingua alemá en centros de ensinanzas artísticas de réxime especial

Mér, 18/08/2021 - 11:05

Xúntase a Resolución do 6 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, de prórroga de seccións bilingües en determinados centros de ensinanzas artísticas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia.