G2002075 Programar sen usar o ordenador

Obradoiros de programación desconectados
Lun, 03/05/2021 - 11:37
G2002075  Programar sen usar o ordenador

Código del curso: G2002075

Ponente: Daniel Rodriguez Pizarro

Duración: 8 horas

Fechas:

 

7, 8, 14, 15 de Abril: Videoconferencia a través de Webex de 18h a 20h

 

Lugar: Se realizará a través de videoconferencia Webex  de dos horas de duración.

Curso dirixido a fundamentalemente ao profesorado  de primaria

 

Objetivos:

1.Iniciarse no pensamento computacional para mellorar a competencia dixital.

2.Valorar a cultura dixital e a ciencia computacional como saberes básicos.

3.Coñecer algúns videoxogos como ferramenta didáctica, tanto formal como informal.

 

Contenidos:

 

1.Ciencias da computación e pensamento computacional. Relación con outras materias.

2.Os bloques do pensamento computacional: secuencias, condicionais, bucles e variables.

3.Actividades "desenchufadas" (sen ordenador) de pensamento computacional.

4.Xogos de mesa relacionados co pensamento computacional.

5.Videoxogos como representantes de la cultura digital.