Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Orde do 26 de marzo de 2021 pola que se regula o procedemento de aprobación de centros e institutos de investigación do SUG

Mar, 13/04/2021 - 09:59

Xúntase a Orde do 26 de marzo de 2021 pola que se regula o procedemento de aprobación de centros e institutos de investigación do Sistema universitario de Galicia (código de procedemento ED431J).