Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Concesión dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2019 nas universidades do SUG

Mar, 19/01/2021 - 10:51

Xúntase a Orde do 23 de decembro de 2020 pola que se resolve a concesión dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2019 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.