Título node Learning object

V Edición Premios Ecoinnovación
Ven, 30/10/2020 - 13:39
Premios Fundación Endesa

A Fundación Endesa convoca os Premios Fundación Endesa á Ecoinnovación Educativa co obxectivo de recompilar as boas prácticas en materia de educación ambiental, concretamente a enfocada na preservación e coidado da nosa contorna.

Os proxectos premiados obteñen difusión nacional e europea para poñer de manifesto o compromiso do noso país coa cultura ecolóxica e a conservación do medioambiente.

Poden acceder aos Premios Fundación Endesa á Ecoinnovación Educativa aquelas candidaturas que correspondan a estudantes e centros docentes do territorio nacional.

Nas categorías 1 e 2, os proxectos ambientais deberán ser desenvoltos por equipos compostos por un mínimo de 3 estudantes de Educación Secundaria, Bacharelato ou Formación Profesional de Grao Medio, co apoio de, polo menos, un profesor do centro.

Na categoría 3 só poderán presentarse proxectos integrais que involucren a todo o centro educativo no seu conxunto.

O rexistro das candidaturas realizarase exclusivamente online mediante o envío do formulario a través deste link, debidamente cuberto seguindo as instrucións indicadas no mesmo.

Este rexistro deberá ir acompañado obrigatoriamente do aval do Director do Centro Educativo correspondente, seguindo este persoal.

Máis información 

https://www.fundacionendesa.org/es/premios-innovacion-educativa