Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Instrucións do 30 de xuño de 2020 da Secretaría Xeral de Universidades de previsión de medidas de adaptación das universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso 2020/2021

Mar, 30/06/2020 - 10:20