Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Levántase a suspensión do procedemento de concesión das axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola U.E. no marco do programa Erasmus+ para o alumnado do SUG que participa en Erasmus Estudos no curso 2019/2020

Mar, 05/05/2020 - 11:24

Resolución do 5 de maio de 2020 da Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se levanta a suspensión do procedemento de concesiónde axudas convocado pola da Orde do 22 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+ para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2019/20. (DOG Núm. 2 do 3 de xaneiro de 2020).