Convocado concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos

Xov, 21/11/2019 - 09:00

Xúntase a Orde do 13 de novembro de 2019 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

  • O prazo de presentación de solicitudes e documentos será de 15 días hábiles e comprenderá desde o día 22 de novembro de 2019 ao 13 de decembro de 2019, ambos os dous incluídos.