Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Emerxencias e Protección Civil

Lun, 06/03/2017 - 08:50

Xúntase o Decreto 21/2017, do 2 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Emerxencias e Protección Civil.