Puntuacións definitivas e relación de excluídos nas especialidades de informática, organización e procedementos de mantemento de vehículos, organización e proxectos de fabricación mecánica, procesos e produtos de téxtil, confección e pel, sistemas ...

Lun, 15/12/2014 - 09:00

Xúntase o Anuncio do 2 de decembro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos nas especialidades que se especifican no punto primeiro deste anuncio, abertas polo Anuncio do 19 de setembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 3 de outubro, corrección de erros no Diario Oficial de Galicia do 15 de outubro).