Adxudicación definitiva de prazas de residencia, relación definitiva de solicitantes excluídas/os e relación definitiva de suplentes para cubrir vacantes en prazas de residencia nos CRD da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2013/2014

Ven, 04/10/2013 - 14:35

Xúntase a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos do 4 de outubro de 2013, que acorda publicar a adxudicación definitiva de prazas de residencia, a relación definitiva de solicitantes excluídas/os e a relación definitiva de suplentes para cubrir vacantes en prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2013/2014, proposta pola Comisión de Valoración, segundo a convocatoria efectuada mediante a Orde do 3 de maio de 2013 (DOG núm. 91., do 14.5.2013).

  • Prazo para presentar recurso de alzada: 1 mes contado dende o día seguinte á publicación do presente anuncio, que deberán dirixirse ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
PDF icon Orde do 3 de maio de 2013: Convocatoria de prazas nos CRDs da Coruña, Ourense e Vigo (DOG)PDF icon Proposta de adxudicación provisional de prazas no CRD da CoruñaPDF icon Relación provisional de solicitantes excluídas/os no CRD da CoruñaPDF icon Proposta de adxudicación provisional de prazas no CRD de Ourense (homes)PDF icon Relación provisional de suplentes para cubrir vacantes no CRD de Ourense (homes)PDF icon Proposta de adxudicación provisional de prazas no CRD de Ourense (mulleres)PDF icon Relación provisional de suplentes para cubrir vacantes no CRD de Ourense (mulleres)PDF icon Relación provisional de solicitantes excluídas/os no CRD de OurensePDF icon Proposta de adxudicación provisional de prazas no CRD de Vigo (homes)PDF icon Relación provisional de suplentes para cubrir vacantes no CRD de Vigo (homes)PDF icon Proposta de adxudicación provisional de prazas no CRD de Vigo (mulleres)PDF icon Relación provisional de suplentes para cubrir vacantes no CRD de Vigo (mulleres))PDF icon Relación provisional de solicitantes excluídas/os no CRD de VigoPDF icon Adxudicación definitiva de prazas CRD da CoruñaPDF icon Adxudicación definitiva de prazas CRD de Ourense (homes)PDF icon Adxudicación definitiva de prazas CRD de Ourense (mulleres)PDF icon Relación definitiva de solicitantes excluídas/os CRD de OurensePDF icon Relación definitiva de suplentes CRD de Ourense (mulleres)PDF icon Adxudicación definitiva de prazas CRD de Vigo (homes)PDF icon Adxudicación definitiva de prazas CRD de Vigo (mulleres).PDF icon Relación definitiva de solicitantes excluídas/os CRD de VigoPDF icon Relación definitiva de suplentes CRD de Vigo (homes)PDF icon Relación definitiva de suplentes CRD de Vigo (mulleres)