G2002074 - Programar en Python

Curso para aprender a programar en Python, uno de los lenguajes de programación más usados en el mundo
Lun, 03/05/2021 - 09:53
CURSO G2002074-Programar en Python

Código del curso: G2002074

Ponente: Rubén Beiroa Mosquera

Duración: 12 horas

Fechas:

18, 24, 25 de febrero: Videoconferencia a través de Webex de 18h a 20h

3, 4, 10 de Marzo: Videoconferencia a través de Webex de 18h a 20h

 

Lugar: Se realizará a través de videoconferencia Webex  de dos horas de duración.

Curso dirigido a fundamentalemente al profesorado de las áreas de tecnología, matemáticas y física y química que quieran introducirse en uno de los lenguajes de programación más extendidos en el mundo.

 

Objetivos:

1.Creación de aplicacións de propósito xeral coa linguaxe Python.

2.Aprendizaxe de cómo escribir e depurar o código Python.

3.Realización de exercicios destinados ao alumnado.

 

Contenidos

1.Entorno de desarrollo.

2.Estruturas de datos básicas.

3.Estructuras de control básicas.

4.Funcions e programación dirixida a obxectos.

5.Uso de Librerías Estándar.

 

Más información e inscripciones en Fprofe