Destinatarios

 

1. Mellora das competencias clave.

Alumnado destinatario:

Todo o alumnado de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de formación profesional básica.

2. Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar.

Alumnado destinatario:

Alumnado con perfil absentista ou con outras circunstancias que constitúan situacións de especial vulnerabilidade, e que conte con menor motivación e capacidade para aprender.

3. IGUÁLA-T

Alumnado escolarizado nos centros indicados no apartado 2 da Resolución, que se relacionan a continuación:

a) Escolas de educación infantil.
b) Colexios rurais agrupados.
c) Centros de educación infantil e primaria.
d) Centros de educación primaria.
e) Centros de educación especial.
f) Centros públicos integrados.
g) Institutos de educación secundaria.
h) Centros integrados de formación profesional.
i) Centros públicos de educación e promoción de adultos.

4. CON-VIVE

Alumnado destinatario:

Alumnado escolarizado nos centros indicados no apartado 2 da Resolución.

5. INCLÚE-T

Alumnado destinatario:

Alumnado escolarizado nos centros indicados no apartado 2 da Resolución.

6. EDUEMOCIONA

Alumnado destinatario:

Alumnado escolarizado nos centros indicados no apartado 2 da Resolución.

7. Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia.

Alumnado destinatario:

Alumnado escolarizado nos centros relacionados no apartado 2 da Resolución que presenta unha destacada motivación para aprender.

8. Mellora da calidade na xestión dos centros.

Destinatarios:

Centros relacionados no apartado 2 desta Resolución, agás os centros integrados de formación profesional.

9. Promoción da Actividade Física en horario lectivo.

Destinatarios:

Centros relacionados no apartado 2 desta Resolución, agás os centros integrados de formación profesional.