comite
27/11/2020 | 14:34
O conselleiro Román Rodríguez presidiu a reunión deste grupo de expertos, Refórzanse os procesos de seguimento na atención ao alumnado, mellórase a coordinación entre centros educativos e autoridades sanitarias e flexibilízanse as condicións de ensino..., Créanse os Equipos de Atención Virtual ao Alumnado, cun equipo específico para Infantil e Primaria e outro para Educación Secundaria por provincia, A Consellería traballa nunha orde de desenvolvemento do Decreto 229/2011 de atención á diversidade que dotará de seguridade xurídica todas as iniciativas de atención domiciliaria...